Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów

W dniu 13 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35, w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów”. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się Sylwia Mackiewicz , nauczycielka religii z SP 28.
Uczestnicy warsztatów poznali aplikacje internetowe Kahoot i Quizizz , samodzielnie wykonali quiz , które wykorzystają na lekcjach

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Facebook

Lapbooki wielkopostne

W dniu 19 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35 , w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia , odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Lapbooki wielkopostne”
Uczestnicy warsztatów poznali technikę wykonania lapbooków, posiedli umiejętność składania papieru w różne formy do zapisywania istotnych informacji , otrzymali wskazówki jak wykorzystać lapbooki
w pracy katechetycznej.

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

warsztaty odbędą się 03 kwietnia 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Uczestnicy warsztatów :
– poznają proste narzędzia do tworzenia prezentacji;
– poznają w jaki sposób uatrakcyjnić opowiadania , które
wykorzystują w toku lekcji;
– wykonają samodzielnie jedną prezentację ;
– podzielą się pomysłami.
( proszę zabrać ze sobą laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 01. 04.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI HISTORII

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” oraz ,,Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1)’’ dla nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Nauczyciele zapoznani zostali z zasadami wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej, poznali rozwiązania służące realizacji treści nauczania w klasie VII w roku szkolnym 2019/20, analizowali nową podstawę programową do 4 – letniego liceum i technikum, zostali zapoznani
z przedmiotowym programem nauczania, dyskutowali nad właściwym wyborem podręcznika dla swoich uczniów, wypracowali zagadnienia z nowej podstawy programowej, z którymi chcieliby się zapoznać na następnych warsztatach . Nauczyciele poznali portal edukacyjny IWITNESS i obejrzeli jeden z zaprezentowanych tam tematów – ,,Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym
w Polsce”.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Nowa podstawa programowa

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe
pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1).

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie
Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:
– dowie się, jak opracować przedmiotowy program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych u uczniów,
– zapozna się z wykorzystaniem portalu Iwitness w edukacji: lekcja o antysemityzmie
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
NARZĘDZIA DO TWORZENIA QUIZÓW

Warsztaty odbędą się 13 marca 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają narzędzia kahoot i quizizz;
– wygenerują quizy, które wykorzystają w toku swoich lekcji;
– poznają zasoby aplikacji LerningApps
(proszę o zabranie swojego laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 11.03.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
LAPBOOK WIELKOPOSTNY

Warsztaty odbędą się 19 marca 2019r. (we wtorek) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają przykładowa metodę projektu;
– poznają narzędzia do tworzenia lapbooka;
– wykonają samodzielnie teczkę – bazę , którą wykorzystają do stworzenia lapbooka z klasą;

Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 18.03.2019r. na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

Belferska Kawiarenka

Połączenie warsztatów (praktyczne ćwiczenia z zakresu umiejętności miękkich – na pierwszy ogień idzie komunikacja) z wymianą doświadczeń i rozmowami przy słodkim małym co nieco o naszych supermocach (często ich sobie nie uświadamiamy, a posiadamy mnóstwo!), o tym, co działa i warto wykorzystywać, a także o tym, co nas boli, nie zawsze wychodzi, a może i przerasta – bo kto nas lepiej zrozumie jak nie drugi belfer😉

Zapraszam gorąco! Kinga Maciaszczyk
Doradca Metodyczny Języka Polskiego ODN Szczecin

Facebook

CO W SZKOLE PISZCZY?

CO W SZKOLE PISZCZY?
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ W PRAKTYCE SZKOLNEJ (warsztat)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• posiada umiejętność rozróżniania opinii od orzeczeń oraz wskazań od zaleceń
• potrafi właściwie odczytywać i interpretować zapisy z opinii i orzeczeń wydawanych przez
poradnie
• potrafi zastosować zalecenia dla nauczyciela do pracy z uczniem/wychowankiem,
umiejętnie wywiązuje się z powinności
• potrafi napisać rzetelną informację o uczniu/wychowanku na potrzeby diagnozy w poradni
• zna podstawy prawne działalności poradni oraz wydawania przez poradnie opinii i orzeczeń

Liczba godzin: 3
Termin warsztatu: 28 luty 2019 r., g. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35
71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska
Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Facebook

Warsztaty z historii

4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30 w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Warsztaty składały się z dwóch części. Temat pierwszej części dotyczył przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej. Panel prowadziła pani mgr Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie. Część drugą warsztatów dotyczącą pakietu edukacyjnego „Ojcowie Niepodległości” poprowadzili pracownicy działu edukacji IPN: pani dr Zofia Fenrych, pan mgr Grzegorz Czapski, pan mgr Mateusz Lipko.
Nauczyciele w ramach warsztatów pracowali ze scenariuszami do wystawy OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI. Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial