Belferska Kawiarenka

Połączenie warsztatów (praktyczne ćwiczenia z zakresu umiejętności miękkich – na pierwszy ogień idzie komunikacja) z wymianą doświadczeń i rozmowami przy słodkim małym co nieco o naszych supermocach (często ich sobie nie uświadamiamy, a posiadamy mnóstwo!), o tym, co działa i warto wykorzystywać, a także o tym, co nas boli, nie zawsze wychodzi, a może i przerasta – bo kto nas lepiej zrozumie jak nie drugi belfer😉

Zapraszam gorąco! Kinga Maciaszczyk
Doradca Metodyczny Języka Polskiego ODN Szczecin

Facebook

CO W SZKOLE PISZCZY?

CO W SZKOLE PISZCZY?
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ W PRAKTYCE SZKOLNEJ (warsztat)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• posiada umiejętność rozróżniania opinii od orzeczeń oraz wskazań od zaleceń
• potrafi właściwie odczytywać i interpretować zapisy z opinii i orzeczeń wydawanych przez
poradnie
• potrafi zastosować zalecenia dla nauczyciela do pracy z uczniem/wychowankiem,
umiejętnie wywiązuje się z powinności
• potrafi napisać rzetelną informację o uczniu/wychowanku na potrzeby diagnozy w poradni
• zna podstawy prawne działalności poradni oraz wydawania przez poradnie opinii i orzeczeń

Liczba godzin: 3
Termin warsztatu: 28 luty 2019 r., g. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35
71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska
Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Facebook

Warsztaty z historii

4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30 w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Warsztaty składały się z dwóch części. Temat pierwszej części dotyczył przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej. Panel prowadziła pani mgr Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie. Część drugą warsztatów dotyczącą pakietu edukacyjnego „Ojcowie Niepodległości” poprowadzili pracownicy działu edukacji IPN: pani dr Zofia Fenrych, pan mgr Grzegorz Czapski, pan mgr Mateusz Lipko.
Nauczyciele w ramach warsztatów pracowali ze scenariuszami do wystawy OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI. Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.

Facebook

Zaproszenie na warsztaty

                           

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe

Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Czytaj dalej

Facebook

Szkoła bez przemocy

Jesienne Warsztaty Metodyczne

Dla katechetów Szczecina odbędą się w dniach :
20 listopada – szkoły podstawowe
26 listopada – szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe
* Warsztaty dla rejonu Szczecin mają taką sama tematykę, zatem katecheci mogą wybrać termin uczestnictwa dowolnie.
Spotkanie informacyjne poprowadzą policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w obszarze edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie oraz profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim.
Zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– sytuacja prawna osoby nieletniej i małoletniej (uczniów szkół różnego typu);
– sytuacje kryzysowe z udziałem osób małoletnich w kontakcie z przedstawicielem placówki oświatowej (katechetą, nauczycielem i innymi pracownikami); zostaną omówione sytuacje, w których katecheta/nauczyciel doświadcza przemocy ze strony uczniów – jak reagować, co robić, jaka jest obecna sytuacja prawna pokrzywdzonych)
– przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole i rodzinnej;
– procedura Niebieskie Karty, co to jest i w jaki sposób z tego korzystać?
Pierwsza część spotkania (Msza Święta) rozpocznie się o godzinie 15:00 w parafii pw. św. Krzysztofa
Druga część będzie kontynuowana w auli ZCEMiP o godzinie 16:00

 

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN i WWK Szczecin

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
PROJEKTOWANIE GIER EDUKACYJNYCH I WYKORZYSTANIE ICH JAKO METOD WSPIERAJĄCYCH PROCES UCZNIA SIĘ

 

warsztaty odbędą się 13 listopada (we wtorek) o godz.15:30
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

 

Uczestnicy warsztatów poznają :
– przykładowe gry edukacyjne
– sposoby projektowania gier i wykorzystania ich w toku lekcji.
(proszę o zabranie swojego laptopa)

Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać na adres e-mail:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

„Historia polskiej niepodległości”

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na spotkanie warsztatowe, pt.

Cykl „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne” – spotkanie pt. „Historia polskiej niepodległości”

Warsztaty odbędą się 5 listopada 2018 r. od godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie.

Cele warsztatów:
po zakończeniu warsztatów nauczyciel dowie się:
• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości.

Czytaj dalej

Facebook

Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Dzień dobry, serdecznie zapraszamy na
konsultacje
Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

5 czerwca 2018 r. w godz. 14.30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Szczecinie ul. Romera 6
( gabinet zajęć korekcyjno- kompensacyjnych)

Prowadzący:
mgr Małgorzata Piejaś- pedagog diagnosta, terapeuta, prowadząca warsztaty i indywidualna terapię dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.
mgr Agata Lewandowska- psycholog, na co dzień diagnozująca uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz dyskalkulii.

Ze względu na specyfikę szkolenia liczba miejsc ograniczona
Zapisy na warsztaty sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub telefonicznie 91 4282944

 

Serdecznie zapraszam Renata Majewska
Doradca ds. profilaktyki i wychowania

Facebook

„Aktywna matematyka cz. II”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na warsztaty metodyczne z zakresu edukacji matematycznej:
„Aktywna matematyka cz.II”

Spotkanie odbędzie się dnia 12 czerwca (wtorek) w godz. 15.45 -18.00 w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Celem warsztatów jest poznanie metod aktywnego nauczania matematyki w klasach I – III opartych na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu uczniów.

Zgłoszenia na adres mailowy sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

Hanna Kawalerczyk
doradca metodyczny
ds. edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial