„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela
na szkolenie

„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Spotkanie odbędzie się dnia
17 października 2018r. (środa), w godz. 15:45 – 18:00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• stosuje nowopoznane, praktyczne wskazówki metodyczne
• odnajduje w sieci internetowej źródła informacji niezbędnej w pracy nauczyciela
• korzysta z gotowych scenariuszy zajęć i opracowuje własne
• wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Awans zawodowy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty serdecznie zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli z miasta Szczecin na szkolenie dotyczące awansu zawodowego

Termin : 24.10.2018r.
Godzina : 12.00
Miejsce : ZCEMiP , ul.Hoża 6 –AULA

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r nowych przepisów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli spotkanie informacyjno – szkoleniowe adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie dotyczyło:

– szczegółowego przedstawienia zmian dot. awansu nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, Ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (…), rozporządzenia MEN z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powyższe zmiany zostaną omówione z podziałem na poszczególne stopnie awansu.
Dodatkowo pracownicy KO omówią najczęściej sygnalizowane i zgłaszane do Kuratorium trudne sytuacje związane z odbywaniem stażu ( m. in. kontynuowanie stażu w przypadku zmiany zatrudnienia nauczyciela, ocena dorobku zawodowego a ocena pracy nauczyciela, tytuł naukowy doktora a nadanie stopnia awansu zawodowego ).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds.ODN
Agnieszka Czeglik

Monika Sierant
Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Facebook

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, zespołów szkół, ośrodków, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół i placówek artystycznych

W drugiej połowie października ODN w ZCEMiP oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie organizować spotkanie na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli (konkretną datę i miejsce wydarzenia podamy niebawem). Aby usprawnić przebieg dyskusji serdecznie zachęcam Państwa do składania pytań za pośrednictwem adresu mail : sekretariatodn@zcemip.edu.pl w temacie wpisując ,,awans zawodowy” .

Odpowiedzi na Państwa pytania pracownicy KO udzielą bezpośrednio na październikowym spotkaniu.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin

Facebook

„Aktywna matematyka”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na warsztaty metodyczne z zakresu edukacji matematycznej:

„Aktywna matematyka”

(druga edycja)

Spotkanie odbędzie się dnia 18 kwietnia (środa) w godz. 15.45 -18.00 w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Celem warsztatów jest poznanie metod aktywnego nauczania matematykiw klasach I – III opartych na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu uczniów.

Zgłoszenia na adres mailowy sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

Hanna Kawalerczyk
doradca metodyczny
ds. edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Facebook

Diagnoza przedmaturalna

Dziękujemy wszystkim za udział w diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego i matematyki.
W tym roku z propozycji ODN w Szczecinie skorzystało 20 szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta. Podczas konferencji , która odbyła się 26 marca, przedstawiliśmy analizę wyników poszczególnych szkół . Poniżej analiza wyników z diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego.

 

Dariusz Borowski
Dagmara Lewartowska

Analiza wyników

Facebook

„Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej”

Oddział Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie warsztatowe pt.

„Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej”.

W trakcie spotkania uczestniczącym nauczycielom zostaną przekazane materiały edukacyjne.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2018 r. od godz. 15.30 – 18.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie.

Z racji wprowadzenia przez Sejm RP Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów (24 marca) oraz 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim (kwiecień) w trakcie zajęć pragniemy podjąć właśnie te tematy według poniższego programu:
1. Arkusz zadań maturalnych – „Polacy i Żydzi w Polsce”- prowadzenie Sylwia Klik
2. Prezentacja i praca z teką edukacyjną IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” – prowadzenie dr Zofia Fenrych
3. Prezentacja i praca z materiałami multimedialnymi związanymi z tematyką Polaków ratujących Żydów – prowadzenie Grzegorz Czapski
4. Prezentacja i praca z albumem „Żydowska dzielnica mieszkaniowa już nie istnieje” (raport Stroopa) – prowadzenie Mateusz Lipko.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub
– telefonicznie pod numerem 91 428 29 44.

Facebook

Warsztaty dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli na warsztaty
„ Jak doskonalić umiejętność odczytywania przez uczniów źródeł historycznych na egzaminie maturalnym z historii ?”

Spotkanie odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. (środa), w godz. 15:45 – 18.30
Obszar edukacji: historia
Adresaci szkolenia: nauczyciele historii w szkole ponadgimnazjalnej.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 2

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– dowiaduje się z jakimi trudnościami zetknęli się uczniowie w zadaniach maturalnych wyposażonych w różnego rodzaju źródła wiedzy historycznej
-wie jak pracować na lekcji z materiałem źródłowym, żeby przyniósł zamierzone efekty
– potrafi przygotowywać testy, sprawdziany, prace klasowe w oparciu o źródła historyczne
– pracuje na lekcji z uczniami wykorzystując różnorodne materiały źródłowe.
Liczba godzin: 2,5

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl
– telefonicznie pod numerem 91 428 29 44.

Serdecznie zapraszam

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii,
ODN Szczecin

Facebook

Coaching w doradztwie zawodowym

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza: nauczycieli, pedagogów, wychowawców na warsztaty poświęcone doradztwu zawodowemu w szkole.
„Coaching w doradztwie zawodowym”
termin: 26.02.2018r.(poniedziałek) godzina 14:30
miejsce: ODN ul. Hoża 6, Szczecin

Program:

  •  odkrywanie mocnych stron,
  •  motywowanie do nauki,
  •  budowanie ścieżki zawodowej,
  •  doradztwo zawodowe w świetle nowej podstawy programowej,
  •  aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Prowadzący:
Renata Majewska doradca metodyczny ODN ds. profilaktyki i wychowania,
doradca zawodowy
Grzegorz Szyjka doradca metodyczny ODN ds. kształcenia zawodowego, doradca zawodowy

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 23.02.2018 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl grzegorzszyjka@wp.pl , r_majewska@o2.pl lub telefonicznie: 91 428 29 44, 537 390 680, 693 833 730

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial