Szkolenie dotyczące awansu zawodowego

24 października br., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące awansu zawodowego. Organizatorami spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Uczestników powitał Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Pani Agnieszka Czeglik.
W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska – Kulesza.
Szkolenie poprowadziły Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Szczecinie Pani Monika Sierant oraz wizytator z Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Pani Iwona Urbanik.
W związku z wejściem w życie od 1 września br. nowych przepisów, szkolenie dotyczyło szczegółowego przedstawienia zmian dotyczących uzyskiwania stopni awansu nauczycieli .
Dodatkowo pracownicy kuratorium zebrali od uczestników indywidualne pytania dotyczące awansu zawodowego , na które odpowiedzą bezpośrednio zainteresowanym. Odpowiedzi na pytania ukażą się również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin

 

Facebook

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

przedłuża do 5 lutego 2018 r. termin naboru
na KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,

dla nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki, którzy
chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Facebook

Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli matematyki
na warsztaty

„Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?”

Miejsce: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60/61, sala 106
Termin: 21 lutego 2018 r. godz. 16.00 – 17.30
Zgłoszenia: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

Facebook

,,Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii’’

28.02.2018r. godz. 16.30- 19.30

Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej;
Miejsce szkolenia – ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 9 (parter)
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– wskazuje na znaczenie aktywnych form – gier w nauczaniu biologii;
– sporządza mapę mentalną i ,,rybi szkielet’’ dotyczącą klasyfikacji chorób
człowieka;
-sporządza schemat cyklu rozwojowego wybranego mszaka i paprotnika;
– przyporządkowuje enzymy do odcinków przewodu pokarmowego;
– sporządza schemat budowy wirusa;
– opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 3
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Osoba prowadząca szkolenie:
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Facebook

,, Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania pokarmu’’.

14.02.2018 – środa, godz.9.00

Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– definiuje pojęcia trawienia , wchłaniania;
– wymienia elementy składowe przewodu pokarmowego;
-wyjaśnia rolę enzymów w procesie trawienia pokarmu;
– opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 2
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
ZSO nr 2 w Szczecinie, ul Kopernika 16a
sala nr 9 (parter)
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Osoba prowadząca szkolenie (lekcja, omówienie lekcji):
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe należy przesłać na adres e-mail bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Facebook

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
ZAPRASZA
pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać
uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu
na KURS PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

• Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644, § 10 ust. 4 i 5 ), w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 1632, § 21, 22 ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1591, § 8, § 20)

• PROGRAM KURSU zatwierdzony w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty /WWEAS.5633.3.2017.AD

PLANOWANY TERMIN KURSU: styczeń – kwiecień 2018 r.; pierwszy zjazd – 12.01.2018 r.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoża 6

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 80 godz. (70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz
10 godz. praktyki metodycznej)
7 zjazdów (co drugi tydzień) – piątek 3 godz. zajęć, sobota – do 8 godz. zajęć
(istnieje możliwość zmiany terminów zjazdów i godz. zajęć podczas I zjazdu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 20 osób

PLANOWANY KOSZT KURSU: 20 osób – 700 zł, 15 osób – 850 zł

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 08.01. 2018 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)
(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu, o czym osoby, które złożyły ZGŁOSZENIE zostaną niezwłocznie poinformowane)

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel., Fax: 91 42 82 944; E-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

OSOBA DO KONTAKTU: Maria Borecka – konsultant; Tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zce.szczecin.pl

 

Plakat informacyjny                                    Karta zgłoszenia

Facebook

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
ZAPRASZA
wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
na KURS PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

• Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1591, § 8, § 20)

• PROGRAM KURSU zatwierdzony w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty /WWEAS.5471.8.2017.DA

PLANOWANY TERMIN KURSU: styczeń – czerwiec  2018 r. pierwszy zjazd – 12.01.2018 r.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoża 6

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 150 godz. (60 godz. zajęć: Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, 90 godz.: Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych)
12 zjazdów (co drugi tydzień) – piątek 3 godz. zajęć, sobota – do 8 godz. zajęć
(istnieje możliwość zmiany terminów zjazdów i godz. zajęć podczas I zjazdu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 20 osób

PLANOWANY KOSZT KURSU: 20 osób – 1350 zł, 15 osób – 1550 zł

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 08.01. 2018 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)
(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu, o czym osoby, które złożyły ZGŁOSZENIE zostaną niezwłocznie poinformowane)

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel., Fax: 91 42 82 944; E-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

OSOBA DO KONTAKTU: Maria Borecka – konsultant; Tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zce.szczecin.pl

 

Plakat informacyjny                                    Karta zgłoszenia

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial