Konferencja dla nauczycieli historii

27 listopada 2018 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie obyła się konferencja dla nauczycieli historii, której celem było zaprezentowanie i omówienie wystawy zatytułowanej Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza z udziałem uczniów II LO, XIV LO, XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz Technikum Technologii Cyfrowych. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ekspozycją dokumentów przedstawiających odbudowę państwa polskiego oraz jego znaczenie dla niemieckiego Pomorza. Przedstawiane archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, a eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Doradca w zakresie historii reprezentujący ODN, pani Sylwia Klik była jednym z dwóch moderatorów dyskusji panelowej na temat edukacji regionalnej
w nauczaniu historii. W ramach konferencji pani Klik opracowała kartę pracy dla uczniów, jako środek dydaktyczny do pracy podczas lekcji muzealnej.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

 

Facebook

ODRODZONA POLSKA

Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii na konferencję, pt.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30
w Muzeum Narodowym w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie z II LO, XIV LO oraz XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie.

Cele konferencji:
• jak zainteresować uczniów historią regionalną XX w.,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości z wykorzystaniem eksponatów muzealnych.
Program:
– zaprezentowanie i omówienie wystawy Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna – dr hab. Paweł Gut,
– dyskusja panelowa na temat edukacji regionalnej w nauczaniu historii z udziałem uczniów
i nauczycieli – prowadzenie mgr Krystyna Milewska, mgr Sylwia Klik.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Konferencja metodyczna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na

Konferencję metodyczną
termin: 24.08.2018r.(piątek) godzina 10:00
miejsce: ODN ul. Hoża 6, Szczecin
Program:
  •  Rola i zadania pedagoga w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – Renata Majewska
  •  Podstawa programowa w klasie ósmej – Bożena Dąbrowska- Raszkowska
  •  Nauczanie języków obcych wobec reformy podstawy programowej – Przemysław Jackowski
  •  Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – Dagmara Lewartowska
  •  Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej – Dariusz Borowski
  •  Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i przyszłości ucznia – jak i dlaczego? – Grzegorz Szyjka
  •  Promowanie kompetencji cyfrowych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym – Hanna Kawalerczyk
  •  Jak wspomagać kreatywność ucznia na lekcjach fizyki? – Aneta Mika
  •  Kreatywny katecheta – kilka pomysłów na motywację na katechezie – Dorota Maziarz-Świerzewska

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 23.08.2018 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl lub telefonicznie: 91 428 29 44

Facebook

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszam serdecznie na konferencję
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
– WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW

Adresaci szkolenia: nauczyciele historii
Data: 24 sierpnia 2018r. (piątek), w godz. od 10.00 – 13.30
Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18 A, 71-441 Szczecin
Obszar edukacji: historia
Liczba godzin: 3,5

po zakończeniu konferencji nauczyciel dowie się:

• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak interpretować nową podstawę programową,
• jak sprostać nowym wymaganiom edukacyjnym z historii,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości na podstawie eksponatów muzealnych,
• najtrudniejszych zadaniach egzaminacyjnych na teście gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018,
• o ofercie edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Czytaj dalej

Facebook

Pokolenie płatków śniegu

Serdecznie zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości
oraz wychowawców
na
konferencję

Pokolenie płatków śniegu na rynku pracy

11 czerwca 2018 r. w godz. 14.30
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie ul. Kopernika 16a

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie.

Facebook

Oswoić obcego

Oswoić obcego, porozmawiać z kimś , kto na piechotę przemierzył całą Europę a Morze Śródziemne na pontonie, dostrzec takiego samego człowieka w osobie niepełnosprawnej intelektualnie…
To główne tematy poruszane podczas konferencji Różnorodność jest cool, która zgromadziła młodzież szczecińskich liceów, techników i najstarszych klas gimnazjów.
LO XIV w Szczecinie miało zaszczyt gościć magistra Pawła Kołodzińskiego, znanego filozofa i etyka naszego regionu , który opowiadał o osobistych doświadczeniach w dostrzeganiu bliźniego w każdym człowieku. Czytaj dalej

Facebook

RÓŻNORODNOŚĆ JEST COOL

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP zaprasza nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli samorządów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na konferencję
RÓŻNORODNOŚĆ JEST COOL

5 marca 2018 r. godz. 14.30
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XIV
ul. Kopernika 16 A Szczecin

Od Obcego do Bliźniego.
mgr Paweł Kołodziński- znany filozof i etyk.
Europa- wybór czy konieczność?
mgr Aneta Cackowska- nauczyciel, wychowawca na co dzień pracujący z dziećmi uchodźców w Wohngruppe UMA Prenzlau.
Obok nas.
mgr Ewa Piotrowska nauczyciel, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w SOSW w Tanowie.

Warsztaty dla uczniów.
Renata Majewska pedagog, doradca metodyczny ds. profilaktyki i wychowania ODN, certyfikowany trener uczniowskiej samorządności, Dagmara Lewartowska, doradca metodyczny ds. jęz. polskiego, certyfikowany trener uczniowskiej samorządności
Zapisy na konferencję sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub telefonicznie 91 428 29 44

Facebook

Radioterapia protonowa – fizyka w walce z rakiem

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz ODN w ZCEMiP w Szczecinie serdecznie zapraszam nauczycieli fizyki, biologii i chemii wraz z uczniami na wykład otwarty, który odbędzie się 13 grudnia (środa) 2017 r. o godzinie 17.00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego US ul. Wielkopolska 15 (sala nr 116). Wykład pt. „Radioterapia protonowa – fizyka w walce z rakiem” wygłosi prof. dr hab. Paweł Olko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prof. Olko kieruje Centrum Cyklotronowym działającym w ramach Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej, w którym dokonywane są zabiegi naświetlania guzów nowotworowych.

Na wykładzie Prof. Olko przedstawi historię leczenia guzów nowotworowych sięgając do prac wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Opowie jakie szczególne zalety ma leczenie za pomocą wiązek protonów przyspieszonych do dużych prędkości. Pokaże także jak zdobycze fizyki jądrowej są coraz powszechniej wykorzystane do walki z rakiem – jednej z najgroźniejszych plag współczesnej cywilizacji.

Serdecznie zapraszam
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZCEMiP w Szczecinie
członek zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF

 

Plakat informacyjny

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial