RÓŻNORODNOŚĆ JEST COOL

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP zaprasza nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli samorządów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na konferencję
RÓŻNORODNOŚĆ JEST COOL

5 marca 2018 r. godz. 14.30
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XIV
ul. Kopernika 16 A Szczecin

Od Obcego do Bliźniego.
mgr Paweł Kołodziński- znany filozof i etyk.
Europa- wybór czy konieczność?
mgr Aneta Cackowska- nauczyciel, wychowawca na co dzień pracujący z dziećmi uchodźców w Wohngruppe UMA Prenzlau.
Obok nas.
mgr Ewa Piotrowska nauczyciel, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w SOSW w Tanowie.

Warsztaty dla uczniów.
Renata Majewska pedagog, doradca metodyczny ds. profilaktyki i wychowania ODN, certyfikowany trener uczniowskiej samorządności, Dagmara Lewartowska, doradca metodyczny ds. jęz. polskiego, certyfikowany trener uczniowskiej samorządności
Zapisy na konferencję sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub telefonicznie 91 428 29 44

Radioterapia protonowa – fizyka w walce z rakiem

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz ODN w ZCEMiP w Szczecinie serdecznie zapraszam nauczycieli fizyki, biologii i chemii wraz z uczniami na wykład otwarty, który odbędzie się 13 grudnia (środa) 2017 r. o godzinie 17.00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego US ul. Wielkopolska 15 (sala nr 116). Wykład pt. „Radioterapia protonowa – fizyka w walce z rakiem” wygłosi prof. dr hab. Paweł Olko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prof. Olko kieruje Centrum Cyklotronowym działającym w ramach Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej, w którym dokonywane są zabiegi naświetlania guzów nowotworowych.

Na wykładzie Prof. Olko przedstawi historię leczenia guzów nowotworowych sięgając do prac wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Opowie jakie szczególne zalety ma leczenie za pomocą wiązek protonów przyspieszonych do dużych prędkości. Pokaże także jak zdobycze fizyki jądrowej są coraz powszechniej wykorzystane do walki z rakiem – jednej z najgroźniejszych plag współczesnej cywilizacji.

Serdecznie zapraszam
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZCEMiP w Szczecinie
członek zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF

 

Plakat informacyjny

Podsumowanie wyników „Diagnozy wstępnej”

Zapraszamy
Dyrektorów i Nauczycieli języka polskiego i matematyki
na konferencję poświęconą podsumowaniu wyników

„Diagnozy wstępnej”

Program konferencji:
13:00-13:10 Otwarcie
13:10-14:10 Omówienie wyników diagnozy
14:10-14:30 Dyskusja

Miejsce: ZCEMiP, ul Hoża 6, Szczecin, sala 203
Termin: 25 września 2017r., godz 13:00
Prowadzący: Dagmara Lewartowska, doradca ODN
Dariusz Borowski, doradca ODN

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania

Konferencja metodyczna dla nauczycieli
25 sierpnia 2017
Godzina 11:00 – aula ZCEMIP
Konferencja otwarta dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania

Szkoła w obliczu zmian – jak uczyć i wychowywać

Neurobiologia wyjątkowości – co nam dają neuronauki
w szkole

wykład dr. Marka Kaczmarzyka.

Spotkanie z doradcami:
Programy wychowawczo – profilaktyczne – warsztaty Renata Majewska – pedagog
Doświadczenia laboratoryjne na lekcjach biologii w szkole podstawowej – Bożena Dąbrowska-Raszkowska
Nowa podstawa programowa na lekcjach języka angielskiego – Przemysław Jackowski
Wychowanie przez pomaganie – propozycja działań i warsztatów Dorota Maziarz-Świerzewska, Przemysław Landowski
Z fizyką w przyszłość – Aneta Mika
Nowa podstawa programowa z j. polskiego w praktyce – Dagmara Lewartowska
Wdrażanie podstaw programowych i programów nauczania w szkołach branżowych – Grzegorz Szyjka
Nowa podstawa programowa na lekcjach matematyki – Dariusz Borowski
Wdrażanie nowej podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Czeglik.

Plakat informacyjny

Doradztwo zawodowe w szkole od 1 września 2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie w ramach wdrażania nowej podstawy programowej serdecznie zaprasza: nauczycieli, pedagogów, wychowawców na konferencję poświęconą doradztwu zawodowemu w szkole.

„Dokąd i dlaczego?”
„Doradztwo zawodowe w szkole
od 1 września 2017r.”

termin: 19.06.2017r.(poniedziałek) godzina 1330
miejsce: ODN ul. Hoża 6, Szczecin
Program

 

1. „Dokąd i dlaczego?”- Renata Majewska doradca ODN ds. profilaktyki
i wychowania.
2. „Apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli jakie są oczekiwania zawodowe pokolenia Z oraz jakich kompetencji szukają pracodawcy z Pomorza Zachodniego“ – Katarzyna Opiekulska – dyrektor zarządzająca LSJ HR Group oraz założycielka Fundacji Rozwoju Zawodowego Talent & Kariera.
3. „Rola doradcy w badaniu postaw proprzedsiębiorczych”- Jakub Szpon nauczyciel akademicki WSIE w Szczecinie.
4. „Praca-jak jej skutecznie szukać?”- Daniel Szostak nauczyciel akademicki US w Szczecinie.
5. „Dokąd zmierzasz uczennico, uczniu?”- Grzegorz Szyjka doradca ODN ds. kształcenia zawodowego.

 

Prowadzący: Grzegorz Szyjka
doradca metodyczny ODN w Szczecinie ds. kształcenia zawodowego

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 16.06.2017r drogą elektroniczną na adres: grzegorzszyjka@wp.pl , r_majewska@o2.pl lub telefonicznie 537 390 680, 693 833 730

,,Zdrowie nasze i naszych dzieci –cena za cywilizację’’

Konferencja dla nauczycieli

,,Zdrowie nasze i naszych dzieci –cena za cywilizację’’

Programy profilaktyczne/Falochron/

Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP zaprasza nauczycieli , pedagogów, wychowawców na konferencję
,,Zdrowie nasze i naszych dzieci- cena za cywilizację’’,
która odbędzie się 12 czerwca 2017r (wtorek),
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie, ul. Kopernika16a.
Przewidywany czas trwania konferencji14.30- 18.00

Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy będą mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z ekspertami w dziedzinie profilaktyki oraz pasjonatami zdrowego stylu życia. Zaprezentujemy również Państwu program Falochron jako formę diagnozowania zapotrzebowania i budowania w szkołach działań z zakresu profilaktyki.

PROGRAM

1. ,,Program profilaktyczny Falochron jako propozycja profilaktyki pierwszo i drugorzędowej’’- Renata Majewska doradca ODN ds. profilaktyki i wychowania.
2. ,, Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Wpływ bezstresowego wychowania dzieci’’- dr. Jerzy Pobocha- Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.
3. ,,Znaczenie aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i młodzieży’’-
dr Marek Kolbowicz- Wydział kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
4. ,,Żywieniowa profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki- przyczyny niepowodzeń’’ dr hab. inż. Joanna Sadowska- Zakład fizjologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i rybactwa, ZUT w Szczecinie

Zgłoszenia proszę składać do 10.06.2017r. na adres bozenaraszk@wp.pl lub r_majewska@02.pl

Informacji udziela doradca metodyczny z biologii: Bożena Dąbrowska – Raszkowska- tel. 608872633 oraz doradca z profilaktyki i wychowania -Renata Majewska –tel.693833730

Doradca metodyczny ds. biologii
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Doradca metodyczny ds. profilaktyki i wychowania
Renata Majewska

„Innowacje w sporcie”

Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego „Innowacje w sporcie”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego
na konferencję „Innowacje w sporcie”, która odbędzie się
29. maja 2017r. (poniedziałek)

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
(ul. Hoża 6, Szczecin)
Przewidywany czas trwania konferencji: od 12.00 do 15.00

Program:

Wykłady plenarne (aula ZCEMiP):

•„Genetyka sportowa – wybrane aspekty” – dr hab. prof. US Marek Sawczuk, Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
•„Rola nowych technologii w programie treningowym sportowca” – Jolanta Majka, wioślarka KSI Start Szczecin, reprezentantka kraju w Igrzyskach Paraolimpijskich (Rio de Janeiro 2016, Londyn 2012, Pekin 2008), złota medalistka Mistrzostw Świata na ergometrze wioślarskim (Boston 2016)

Sesja specjalistyczna (hala sportowa ZCEMiP):

•„Nowoczesne metody nauczania gry w piłkę nożną” – Paweł Podgórski oraz Marcin Łazowski, nauczyciele wychowania fizycznego ZCEMiP, trenerzy UEFA – A