Awans zawodowy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty serdecznie zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli z miasta Szczecin na szkolenie dotyczące awansu zawodowego

Termin : 24.10.2018r.
Godzina : 12.00
Miejsce : ZCEMiP , ul.Hoża 6 –AULA

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r nowych przepisów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli spotkanie informacyjno – szkoleniowe adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie dotyczyło:

– szczegółowego przedstawienia zmian dot. awansu nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, Ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (…), rozporządzenia MEN z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powyższe zmiany zostaną omówione z podziałem na poszczególne stopnie awansu.
Dodatkowo pracownicy KO omówią najczęściej sygnalizowane i zgłaszane do Kuratorium trudne sytuacje związane z odbywaniem stażu ( m. in. kontynuowanie stażu w przypadku zmiany zatrudnienia nauczyciela, ocena dorobku zawodowego a ocena pracy nauczyciela, tytuł naukowy doktora a nadanie stopnia awansu zawodowego ).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds.ODN
Agnieszka Czeglik

Monika Sierant
Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial