Klub młodego nauczyciela

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z doradcą metodycznym.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycieli stażystów i kontraktowych odbędzie się dnia 10 października 2018 r. (środa) o godz. 16:00, w SP nr 35 w Szczecinie, w sali nr 5.

Celem spotkania jest:

• Zapoznanie z koncepcją pracy doradcy metodycznego
• Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących metodyki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenia na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

 

Doradca metodyczny ODN
edukacji wczesnoszkolnej
Izabela Skierska

Facebook

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, zespołów szkół, ośrodków, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół i placówek artystycznych

W drugiej połowie października ODN w ZCEMiP oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie organizować spotkanie na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli (konkretną datę i miejsce wydarzenia podamy niebawem). Aby usprawnić przebieg dyskusji serdecznie zachęcam Państwa do składania pytań za pośrednictwem adresu mail : sekretariatodn@zcemip.edu.pl w temacie wpisując ,,awans zawodowy” .

Odpowiedzi na Państwa pytania pracownicy KO udzielą bezpośrednio na październikowym spotkaniu.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin

Facebook

Konferencja metodyczna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na

Konferencję metodyczną
termin: 24.08.2018r.(piątek) godzina 10:00
miejsce: ODN ul. Hoża 6, Szczecin
Program:
  •  Rola i zadania pedagoga w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – Renata Majewska
  •  Podstawa programowa w klasie ósmej – Bożena Dąbrowska- Raszkowska
  •  Nauczanie języków obcych wobec reformy podstawy programowej – Przemysław Jackowski
  •  Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – Dagmara Lewartowska
  •  Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej – Dariusz Borowski
  •  Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i przyszłości ucznia – jak i dlaczego? – Grzegorz Szyjka
  •  Promowanie kompetencji cyfrowych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym – Hanna Kawalerczyk
  •  Jak wspomagać kreatywność ucznia na lekcjach fizyki? – Aneta Mika
  •  Kreatywny katecheta – kilka pomysłów na motywację na katechezie – Dorota Maziarz-Świerzewska

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 23.08.2018 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl lub telefonicznie: 91 428 29 44

Facebook

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszam serdecznie na konferencję
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
– WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW

Adresaci szkolenia: nauczyciele historii
Data: 24 sierpnia 2018r. (piątek), w godz. od 10.00 – 13.30
Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18 A, 71-441 Szczecin
Obszar edukacji: historia
Liczba godzin: 3,5

po zakończeniu konferencji nauczyciel dowie się:

• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak interpretować nową podstawę programową,
• jak sprostać nowym wymaganiom edukacyjnym z historii,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości na podstawie eksponatów muzealnych,
• najtrudniejszych zadaniach egzaminacyjnych na teście gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018,
• o ofercie edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Czytaj dalej

Facebook

Pokolenie płatków śniegu

Serdecznie zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości
oraz wychowawców
na
konferencję

Pokolenie płatków śniegu na rynku pracy

11 czerwca 2018 r. w godz. 14.30
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie ul. Kopernika 16a

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie.

Facebook

Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Dzień dobry, serdecznie zapraszamy na
konsultacje
Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

5 czerwca 2018 r. w godz. 14.30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Szczecinie ul. Romera 6
( gabinet zajęć korekcyjno- kompensacyjnych)

Prowadzący:
mgr Małgorzata Piejaś- pedagog diagnosta, terapeuta, prowadząca warsztaty i indywidualna terapię dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.
mgr Agata Lewandowska- psycholog, na co dzień diagnozująca uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz dyskalkulii.

Ze względu na specyfikę szkolenia liczba miejsc ograniczona
Zapisy na warsztaty sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub telefonicznie 91 4282944

 

Serdecznie zapraszam Renata Majewska
Doradca ds. profilaktyki i wychowania

Facebook

„Aktywna matematyka cz. II”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na warsztaty metodyczne z zakresu edukacji matematycznej:
„Aktywna matematyka cz.II”

Spotkanie odbędzie się dnia 12 czerwca (wtorek) w godz. 15.45 -18.00 w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Celem warsztatów jest poznanie metod aktywnego nauczania matematyki w klasach I – III opartych na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu uczniów.

Zgłoszenia na adres mailowy sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

Hanna Kawalerczyk
doradca metodyczny
ds. edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial