Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli Fizyki
szkół ponadpodstawowych
na szkolenie

„Wdrażanie i realizacja nowej, obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020, podstawy programowej z fizyki
dla szkół ponadpodstawowych” edycja II

Spotkanie odbędzie się dnia
22 stycznia 2019r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a
Sala 111
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji
– opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Klub Młodego Nauczyciela Przedszkola

Dziś na Klubie Młodego Nauczyciela Przedszkola rozmawialiśmy o trudnych zachowaniach dzieci. Gościem naszego spotkania była Pani Małgorzata Kaczyńska – doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Co mówić/robić kiedy rodzice przychodzą z żądaniem: „Proszę zrobić coś z tym dzieciakiem, bo nie da się z nim wytrzymać”?
No cóż , najczęściej czeka nas długa podróż. Najpierw musimy zrozumieć, co się dzieje, czyli postawić diagnozę, potem zastanowić się, co i jak możemy zmienić. Dla wielu rodziców zaskoczeniem jest to, że będzie to przede wszystkim ich praca – długa i konsekwentna, że potrzebna jest stała współpraca
z placówką przedszkolną. Jak ważna jest komunikacja z rodzicem podczas rozmów o trudnych zachowaniach dzieci? Te i inne problemy poruszane na dzisiejszym spotkaniu pobudzały do wielu nauczycielskich refleksji. Na koniec oczywiście prezenty – miesięczniki wydawnictwa Bliżej Przedszkola.

Agnieszka Czeglik
z-ca dyrektora ZCEMiP w Szczecinie
ds. ODN
Konsultant do spraw wychowania przedszkolnego

Facebook

Plan Daltoński

W dniu 03.01.2019r. Plan Daltoński zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie. Dużo rozmów na temat indywidualizacji i podawania wiedzy pobudzało nauczycieli do głębokiej refleksji . ,, Metoda podawania wiedzy należy do wieków średnich. Panuje ona jeszcze w szkołach, choć warunki na podłożu których była ona użyteczna, już dawno minęły”.Helen Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego , Atlas 1928r.

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam młodych stażem nauczycieli religii wszystkich etapów edukacyjnych na spotkanie w ramach Klubu Katechety.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia (we wtorek) o godz.15:30
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Temat spotkania: Jak motywować uczniów do pracy na lekcji religii
Cele spotkania
Po spotkaniu nauczyciel :
– określi sytuacje, w których uczniowie są zaangażowani w pracę na lekcji a kiedy odmawiają współpracy;
– rozróżni motywację wewnętrzną i zewnętrzną;
– pozna zasady budowania dobrych relacji z uczniami;
– otrzyma wskazówki do budowania atmosfery w klasie sprzyjającej motywacji do pracy.

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
WWK i ODN Szczecin

Facebook

Udana współpraca z rodzicami

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie pt.

UDANA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Termin i miejsce spotkania: 15 stycznia 2019 r. godz. 16.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

• Zna sposoby informowania rodziców o bieżącej pracy w klasie,
• Wie, jak pozyskać rodziców do współpracy,
• Potrafi prowadzić rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• Zna techniki skutecznego komunikowania się (komunikat ja, konstruktywna konfrontacja, dialog motywujący, porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga)

Szkolenie poprowadzą:
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska
oraz doradca metodyczny ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial