Zaproszenie do udziału w diagnozie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z języka polskiego i matematyki, która odbędzie się 1 i 2 marca 2018 r. Diagnoza przeznaczona jest dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych technikum. Propozycja przeprowadzenia przedmaturalnej diagnozy kształtującej jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych; jest szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Analiza i interpretacja jej wyników pozwoli także pracownikom ODN zaplanować działania wspomagające pracę szkół, które będą miały na celu poprawę jakości kształcenia. Koordynatorem wspomnianego wyżej przedsięwzięcia jest Dariusz Borowski — doradca metodyczny ds. matematyki ODN i Dagmara Lewartowska — doradca metodyczny ds. języka polskiego ODN.

Zgłoszenie uczestnictwa w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej jest dokonywane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://goo.gl/forms/GcVYP33DJlxB65bC3, w terminie do 31 stycznia 2018 r. Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.
Pozostałe informacje dotyczące organizacji diagnozy odnajdziecie Państwo w załączonym do niniejszej wiadomości Regulaminie.

Serdecznie pozdrawiam
Janina Rosiak
Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN

 

Regulamin

Facebook

Przedmaturalna diagnoza z języka polskiego i matematyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie

Zaprasza

Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do udziału
w

„Przedmaturalnej diagnozie kształtującej
z języka polskiego i matematyki”

Diagnoza jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez dyrektorów i nauczycieli szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych, a także szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki.
Koordynatorami przedsięwzięcia są p. Dariusz Borowski oraz p. Dagmara Lewartowska – doradcy metodyczni w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP.
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2018 r.
Zgłoszenia: https://goo.gl/forms/GcVYP33DJlxB65bC3

Facebook

Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli matematyki
na warsztaty

„Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?”

Miejsce: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60/61, sala 106
Termin: 21 lutego 2018 r. godz. 16.00 – 17.30
Zgłoszenia: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

Facebook

WIELKOPOSTNE LAPBOOKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli religii
na warsztaty w ramach Klubu Katechety

WIELKOPOSTNE LAPBOOKI

Warsztaty odbędą się w dniu 20 lutego 2018r. o godzinie 16:15 w Szkole Podstawowej nr 35 , im. Jana Pawła II w Szczecinie. Termin zgłoszenia do 30 stycznia 2018r.

Serdecznie zapraszam

Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

POWTÓRZENIA I KARTKÓWKI NA INACZEJ Z WYKORZYSTANIEM TRIMINO

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli religii
na warsztaty w ramach Klubu Katechety

POWTÓRZENIA I KARTKÓWKI NA INACZEJ
Z WYKORZYSTANIEM TRIMINO

Warsztaty odbędą się w dniu 06 lutego 2018r. o godzinie 16:15 w Szkole Podstawowej nr 35 , im. Jana Pawła II w Szczecinie. Termin zgłoszenia do 30 stycznia 2018r.

Serdecznie zapraszam

Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Facebook

„To nie magia – to fizyka!”

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
na warsztaty laboratoryjne
„To nie magia – to fizyka!”

Spotkanie odbędzie się dnia
27 lutego 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, sala 13
Cele szkolenia:

 •  Po zakończeniu szkolenia nauczyciel
  projektuje i wykonuje proste doświadczenia fizyczne
 •  organizuje warsztat uczniom tak, aby uczeń:
  – odróżniał elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych,
  byty realistyczne od fikcyjnych (punkt IV. 3 Podstawy Programowej)
  – eksperymentował, szacował, przewidywał, dokonywał pomiaru długości przedmiotów
  (punkt IV. 13 Podstawy Programowej)
  Tematyka warsztatów:
 • Pokazy prostych, przygotowanych z udziałem przedmiotów codziennego użytku, zaskakujących eksperymentów fizycznych.
 • Samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów podczas zajęć warsztatowych.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl
– telefonicznie pod numerem 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

,,Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii’’

28.02.2018r. godz. 16.30- 19.30

Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej;
Miejsce szkolenia – ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 9 (parter)
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– wskazuje na znaczenie aktywnych form – gier w nauczaniu biologii;
– sporządza mapę mentalną i ,,rybi szkielet’’ dotyczącą klasyfikacji chorób
człowieka;
-sporządza schemat cyklu rozwojowego wybranego mszaka i paprotnika;
– przyporządkowuje enzymy do odcinków przewodu pokarmowego;
– sporządza schemat budowy wirusa;
– opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 3
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Osoba prowadząca szkolenie:
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Facebook

,, Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania pokarmu’’.

14.02.2018 – środa, godz.9.00

Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– definiuje pojęcia trawienia , wchłaniania;
– wymienia elementy składowe przewodu pokarmowego;
-wyjaśnia rolę enzymów w procesie trawienia pokarmu;
– opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 2
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
ZSO nr 2 w Szczecinie, ul Kopernika 16a
sala nr 9 (parter)
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Osoba prowadząca szkolenie (lekcja, omówienie lekcji):
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe należy przesłać na adres e-mail bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Facebook

Cykl spotkań metodycznych

Zapraszam polonistów na cykl spotkań metodycznych poświęconych kształceniu umiejętności zawartych w nowej podstawie programowej z języka polskiego.

• Lapbooki i karty dydaktyczne na lekcjach języka polskiego nie tylko w szkole podstawowej.
19 lutego 2018 roku, ODN w ZCEMiP Hoża 6, Szczecin, 14.30- 16.30
• Myślografia na lekcjach języka polskiego.
12 marca 2018 roku, ODN w ZCEMiP Hoża 6, Szczecin, 14.30- 16.30
• Jak skutecznie przygotować do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej?
19 marca 2018 roku, ODN w ZCEMiP Hoża 6, Szczecin, 14.30- 16.30

Wypracowane podczas spotkań materiały zostaną opublikowane w zbiorczej pracy na stronie ODN w Szczecinie i przekazane nauczycielom szczecińskich szkół.
Uczestnicy spotkań otrzymają zaświadczenie oraz możliwość publikacji swoich materiałów
na stronie ODN w Szczecinie.

Zgłoszenia na adres mailowy sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

 

Dagmara Lewartowska
doradca metodyczny ds. języka polskiego

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial