Język niemiecki

Sebastian Molski

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy
i Portowców
ul. Grodzka 23 70-543 Szczecin
ODN pok.209: poniedziałek 09:45 – 14:30
Tel: 91 428 29 44
Szkoła pok.26:  czwartek: 15:00-17:00
Tel. 91 433 29 24
SKYPE: Sebastian Molski ODN Szczecin
E-mail: smolski@zcemip.edu.pl

O doradcy

 • Nauczyciel dyplomowany z 15-letnim stażem pedagogicznym na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego, a od 2012 roku jako wykładowca i lektor w Centrum Egzaminacyjnym Goethe Instytut w Szczecinie.
 • Od 2013 roku związany z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym.
 • Autor wielu  programów projakościowych w zakresie języka niemieckiego oraz autor
  i współkoordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów.
 • Od 2010 roku wnioskodawca i koordynator kilkunastu programów spotkań międzynarodowych dla uczniów.
 • Pomysłodawca i koordynator współpracy z Europejską Rodziną Szkół.
 • Od 2010 roku współpracuje z Realschule Goldene Aue w Goslar, od 2016 z Storchenschule w Cammin, a od 2018 roku współpracuje z Johann Wolfgang von Goethe Schule w Eberswalde.
 • Od 2012 roku egzaminator Goethe Instytut.
 • Od 2013 roku  egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Poznaniu z zakresu egzaminu
  z języka niemieckiego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 • Inicjator i organizator Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” pod patronatem Kuratorium Oświaty  w Szczecinie, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Goethe Instytut oraz Prezydenta Miasta Szczecin.
 • Wielokrotnie nagrodzony za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie i wytrwałą pracę uwieńczoną licznymi sukcesami uczniów w zakresie języka niemieckiego  przez Prezydenta Miasta Świnoujście, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Szkoły.

Jako nauczyciel języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem potrafię wsłuchać się w potrzeby
i oczekiwania moich uczniów. Na zajęciach kładę nacisk na komunikację i stwarzam zawsze przestrzeń do swobodnej wypowiedzi, dyskusji oraz wymiany poglądów. Podzielam zdanie Charlesa Kuralta, że „Dobry nauczyciel wie, jak wydobyć to, co najlepsze ze swoich uczniów”, dlatego  nauka języka niemieckiego to nie tyko wytężona praca, lecz również dobra zabawa. Przy pomocy ćwiczeń aktywizujących i gier uatrakcyjniam zajęcia, dzięki którym uczniowie uczą się chętniej, wydajniej
i z większym zaangażowaniem.

Na zajęciach stosuję nowe technologie – aplikacje i narzędzia internetowe, które urozmaicają lekcje oraz przygotowują młodzież do funkcjonowania w wielojęzycznej globalnej „wiosce internetowej”.

Dzięki sprawdzonym ale i nowatorskim metodom pracy moi podopieczni  od wielu lat osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach z języka niemieckiego i tym samym  uzyskują wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych.

W pracy dydaktycznej  ciągle poszukuję innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka niemieckiego, dlatego też nieustannie biorę udział w szkoleniach, kursach oraz seminariach krajowych
i zagranicznych, aby móc jeszcze bardziej wzbogacić swój warsztat pracy.

Zainteresowania badawcze: psycholingwistyka, metodyka nauczania języków obcych, glottodydaktyka,  neurodydaktyka, biologiczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka, językoznawstwo, neurolingwistyka.

Wykształcenie

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, studia magisterskie:  „Filologia germańska”


Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, studia podyplomowe: „Edukacja i terapia osób
z autystycznego spektrum zaburzeń”              


Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami europejskimi”

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kurs kwalifikacyjny: „Organizacja
i zarządzanie oświatą”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Neofilologii, studia zawodowe: „Filologia niemiecka” – specjalność nauczycielska

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content