ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(warsztat praktycznych rozwiązań) – ostatnia edycja w I semestrze

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, liderzy zespołów ds. pomocy pp na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami „krok po
kroku”
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w obszarze organizacji i udzielania pomocy pp
• rzetelnie dokumentuje przebieg świadczonej pomocy pp
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
• zna i stosuje metodę konstruktywnej konfrontacji

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 11 XII 2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial