11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

W imieniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie (Science on Stage Polska) serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki) ze szkół wszystkich typów szkół wraz z uczniami do udziału w 11. Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, który odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w dniach 21 i 22 września 2018.

CELE FESTIWALU
– ukazanie wkładu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,
– uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w rozwoju nowoczesnych technologii,
– zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między nauczycielami,
– zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.

KATEGORIE KONKURSOWE
– demonstracje zjawisk
– działania artystyczne związane z naukami przyrodniczymi (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
– prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki (najwyżej oceniane będą prezentacje będące ilustracją własnych projektów uczniów).

Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 30/04/2018 na stronie: http://sons.amu.edu.pl/
Festiwal objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZCEMiP w Szczecinie
członek KKO Science on Stage Polska

Plakat

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial