100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszam serdecznie na konferencję
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
– WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW

Adresaci szkolenia: nauczyciele historii
Data: 24 sierpnia 2018r. (piątek), w godz. od 10.00 – 13.30
Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18 A, 71-441 Szczecin
Obszar edukacji: historia
Liczba godzin: 3,5

po zakończeniu konferencji nauczyciel dowie się:

• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak interpretować nową podstawę programową,
• jak sprostać nowym wymaganiom edukacyjnym z historii,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości na podstawie eksponatów muzealnych,
• najtrudniejszych zadaniach egzaminacyjnych na teście gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018,
• o ofercie edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Program:
1) Prezentacja oferty edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie – prowadzenie dr Zofia Fenrych
2) Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – prowadzenie Krystyna Milewska
3) Najtrudniejsze zadania egzaminacyjne z historii na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018 – prowadzenie Sylwia Klik
4) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – prowadzenie Sylwia Klik
5) Warsztaty – wypracowanie przez nauczycieli programu działań dla szkoły związanych ze 100 rocznicą odzyskania niepodległości (wypracowane wnioski zostaną udostępnione na stronie http://odn.zce.szczecin.pl)
6) Lekcja muzealna związana ze 100 rocznica odzyskania niepodległości
Muzeum Techniki i Komunikacji – Z niepodległej. Polskie marki przemysłowe z dwudziestolecia międzywojennego. Prowadzenie dr Wojciech Feliński.

W trakcie spotkania uczestniczącym nauczycielom zostaną przekazane materiały edukacyjne.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial