• 1 30 maja 2016 r.
    Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny dla gimnazjalistów "Przeszczep sobie zdrowie". Aula Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 - godzina 10.00
  • 2 Misja ODN ZCEMiP
    Misją naszego Ośrodka jest wszechstronne i fachowe wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, sieci współpracy.
  • 3 Wizja ODN ZCEMiP
    Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką, świadczącą usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracującą z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Wspieramy nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania. Wspieramy szkoły, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych i organizacyjnych...
baner

Konferencja podsumowująca

Dnia 17 października bieżącego roku w ODN w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca diagnozy wstępne z języka polskiego i matematyki dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. 

Do diagnozy zgłoszono ponad 1500 uczniów szczecińskich szkół, wyniki diagnoz pomogą szkołom w planowaniu działań podnoszących efektywność kształcenia. Podczas konferencji  ustalono terminy następnych diagnoz oraz  terminy spotkań z nauczycielami w celu wypracowania  narzędzi dydaktycznych  najbardziej zasadnych w kształceniu poszczególnych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej.

W załączeniu podsumowanie diagnoz z języka polskiego.

Dariusz Borowski

Dagmara Lewartowska

doradcy metodyczni

ODN w ZCEMiP w Szczecinie

DORADCA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – HONOROWYM PROFESOREM OŚWIATY

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż  w dniu 14 października Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty  nadała tytuł honorowego profesora oświaty pani Anecie Mika –   nauczycielce w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarneckiego w Szczecinie, pełniącej funkcję  doradcy metodycznego  ds. fizyki  w naszym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

 

Pani Mika wiedzę i umiejętności zawodowe poszerzane na kursach i szkoleniach krajowych i międzynarodowych wykorzystuje w pracy doradczej służąc pomocą nauczycielom fizyki i przyrody. Od wielu lat jako przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z  fizyki i astronomii wspiera system egzaminów zewnętrznych współpracując w tym zakresie Z OKE w Poznaniu.

Jej dorobek zawodowy potwierdzony został Medalem Komisji Edukacji narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Kuratora Oświaty oraz nagrodami Prezydenta Miasta Szczecin i dyrektora szkoły.

Warto dodać, iż jest członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki. Została również przyjęta do Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego- skupiającego elitę naukową Szczecina.

Dary Froebla

12.10.2016r w ODN Szczecin odbył się kolejny Klub Dyrektora Przedszkola z gośćmi specjalnymi : Rafałem Iskrą i Anną Turską z Lublina , którzy zaprezentowali uczestnikom ideę pedagogiki Froebla.

W godzinach popołudniowych w  Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie spotkało się około 80 nauczyciel przedszkola ,aby poznać arkana pedagogiki Froebla i przeżyć swoją pierwszą przygodę z Darami (druga grupa szkoleniowa około 55 nauczycieli spotkała się na szkoleniu 13.10.2016r).

Koncepcja F.Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Są to tak zwane dary, czyli materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także- mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą dzieciom do zabaw percepcyjno- manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.
Dary można wykorzystywać do ćwiczeń umysłowych i twórczych.

Czytaj więcej: Dary Froebla

Przemoc rówieśnicza - wykład

W  dniu 11.10.2016r w ZSO Nr 3 ,,Błękitna" odbył się wykład Prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego , w którym uczestniczyło około 140 nauczycieli szczecińskich szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem głównym była przemoc rówieśnicza czyli bullying . Uczestnicy zapoznali się  z  obszarami przemocy fizycznej , słownej i relacyjnej oraz poznali praktyczne sposoby jej zapobiegania. Organizatorem spotkania był ODN Szczecin.

Agnieszka Czeglik

 Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Copyright ? 2016. ODN ZCEMiP Rights Reserved.
O?rodek Doskonalenia Nauczycieli
71-699 Szczecin, ul. Ho?a 6

Facebook