SZKOLENIE – JĘZYK POLSKI – DRUGA EDYCJA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam  nauczycieli języka polskiego na bezpłatne szkolenie (powtórkowe) –  PROSTE POMYSŁY NA ATRAKCYJNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Termin: 25.05.2021r. (wtorek)

Godzina: 17.00

Link do rejestracji: https://bit.ly/3fb4noJ

Szczegóły w załącznikach.

Monika Olszówka-Pawlonka
doradca metodyczny ds. języka polskiego
ODN Szczecin
molszowka@zcemip.edu.pl

Szkolenie – wszystkie typy szkół

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli wszystkich typów szkół  na bezpłatne szkolenie –  Polskie muzea i miejsca pamięci, czyli wycieczka szkolna online

Termin: 25.05.2021r. (wtorek)

Godzina: 17.00

Link do rejestracji: https://forms.gle/PbztiiCxLjKUFiv39

 Szczegóły w załącznikach.

Wiktoria Knap
doradca metodyczny ds. historii
ODN Szczecin
wknap@zcemip.edu.pl Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wos
ODN Szczecin
plandowski@zcemip.edu.pl

Ekonomia społeczna dla szkół

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. Ww. projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie to objęte jest opieką/nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez rozwijanie zainteresowania młodzieży możliwością realizowania swojej kariery zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie
w 35 szkołach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych na terenie całego kraju. Każda z uczestniczących szkół otrzyma pakiet edukacyjny, dostęp do materiałów elektronicznych oraz kwotę  3 000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. Natomiast uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie, w którym główną nagrodą jest 20 000 złotych z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu znajdują się na stronie http://cpt.org.pl/rekrutacja-do-projektu-es-dla-szkol/.

REALIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO NA PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli kształcenia branżowego oraz nauczycieli doradców zawodowych  na bezpłatne szkolenie –  REALIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO NA  PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH

Termin: 20.05.2021r. (czwartek)

Godzina: 17.00

Link do rejestracji: https://forms.gle/u5rggHEFHZupu9V48

 Szczegóły w załącznikach.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego
ODN Szczecin
kstelmach@zcemip.edu.pl

Joanna Grygiel
doradca metodyczny ds.kształcenia zawodowego
ODN SZczecin
jgrygiel@zcemip.edu.pl

SZKOLENIE – JĘZYK NIEMIECKI

Serdecznie zapraszam  nauczycieli  języka niemieckiego w szkołach podstawowych na bezpłatne szkolenie – „Metoda „odwróconej klasy” na lekcji języka niemieckiego”

Termin: 12.05.2021r. (środa)

Godzina: 16.00

Link do rejestracji: https://forms.gle/7qisemGYF1PvNc4V8

 Szczegóły w załącznikach.


Sebastian Molski
doradca metodyczny  ds. języka niemieckiego
ODN Szczecin
smolski@zcemip.edu.pl

SZKOLENIE – JĘZYK NIEMIECKI W SP

Serdecznie zapraszam  nauczycieli  języka niemieckiego w szkołach podstawowych na bezpłatne szkolenie – 3×3 3 PIGUŁKI  WIEDZY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SP W TRZY KWADRANSE 

Termin: 06.05.2021r. (czwartek)

Godzina: 18.00

Link do rejestracji: https://tiny.pl/rs5l3

Szczegóły w załącznikach.

Katarzyna Dzierbunowicz
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
ODN Szczecin
kdzierbu@zcemip.edu.pl

SZKOLENIE – DORADZTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli  doradców zawodowych oraz  nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe

na bezpłatne szkolenie – ŚCIEŻKA EDUKACJI I KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIA- IPD

Termin: 29.04.2021r.

Godzina: 17.00

Link do rejestracji: https://forms.gle/sDXqnMryhm5NJAQdA

Szczegóły w załącznikach.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego
ODN Szczecin
kstelmach@zcemip.edu.pl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial