PLAN DALTOŃSKI cz. II

Fantastycznie miłe , okwiecone i wzbogacone o nową daltońską wiedzę spotkanie z gronem pedagogicznym PP35 i PP54 w Szczecinie. Cudowna atmosfera sprzyjała kolejnym działaniom edukacyjnym . ,,(…) współdziałanie jest jednym z czynników ożywiających nauczanie , które chce być skuteczne. Nauczyciel ma pokusę do napychania głów dzieci masą nowych faktów i jego nauczanie staje się koniec końców ,,trochę gadaniny , trochę mazaniny kredą i znów trochę gadaniny” , dzieci zaś pozostają bierne , a często stają się obojętne i złośliwe. W każdej lekcji która ma być skuteczną muszą brać udział twórczy dzieci , zarówno jak i nauczyciel . A nawet dzieci więcej niż nauczyciel”. H.Parkurst , s.151 , Wykształcenie według planu daltońskiego , Książnica Atlas 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

„Fizyka na rowerze”

Serdecznie zapraszamy szanownych Państwa Nauczycieli Fizyki wraz z uczniami na wykład otwarty zorganizowany przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego zatytułowany „Fizyka na rowerze”. Wykład wygłosi mgr Andrzej Trzebuniak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, członek Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki.

Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP

POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK – WSPÓŁNA PRACA TO SUKCES

Miłe późne popołudnie 18.02.2019r. w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Szczecinie. Pracownicy po
8-10 godzinach pracy , a jednak dali radę i poznawali walory pracy zespołowej , która wymaga współdziałania. Nie znaczy to jednak, że praca w zespole pozbawia indywidualności. Wręcz przeciwnie – ona jej wymaga. Każdy zespół pracuje lepiej, jeśli jego członkowie różnią się między sobą ☺️. Ważne by te różnice uszanować. Dodatkowo by współpraca układała się dobrze, każda osoba powinna rozumieć potrzeby innych i mieć zdolność stawiania się w ich sytuacji. Choć wypracowanie
w placówkach odpowiednich schematów jest bardzo trudne i wymaga umiejętnego kierowania zespołem oraz silnego lidera, korzyści są ogromne – zarówno po stronie zatrudnionych, jak
i pracodawcy .

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN SZczecin

Belferska Kawiarenka

Połączenie warsztatów (praktyczne ćwiczenia z zakresu umiejętności miękkich – na pierwszy ogień idzie komunikacja) z wymianą doświadczeń i rozmowami przy słodkim małym co nieco o naszych supermocach (często ich sobie nie uświadamiamy, a posiadamy mnóstwo!), o tym, co działa i warto wykorzystywać, a także o tym, co nas boli, nie zawsze wychodzi, a może i przerasta – bo kto nas lepiej zrozumie jak nie drugi belfer😉

Zapraszam gorąco! Kinga Maciaszczyk
Doradca Metodyczny Języka Polskiego ODN Szczecin

Bezpłatny projekt dla chętnych szkół szczecińskich (nauczycieli klas I-III )

Szanowni Państwo,
Froebel.pl wraz z Fundacją VCC, zapraszają do udziału w Projekcie 3.2 Polska Cyfrowa Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Projekt będzie zakładał dwuetapowe szkolenia z podstaw programowania oraz wyposażenie w sprzęt
i pomoce dydaktyczne nauczycieli objętych wsparciem.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wnoszenia środków finansowych przez szkołę ani przez organ prowadzący.

Projekt zakłada objęcie wsparciem nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych.
Dzięki nawiązaniu z nami współpracy otrzymują Państwo szansę na wyposażenie placówki
w innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej
z podstaw programowania.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?
– możliwość pozyskania środków na podniesienie kwalifikacji nauczycieli;
– cykl szkoleń przeprowadzony przez wykwalifikowanych trenerów;
– wysokiej jakości materiały dydaktyczne umożliwiające wszechstronną edukację.

Ważne: Projekt skierowany jest do placówek z terenu Miasta Szczecin.

Aby zgłosić swoją szkołę do projektu należy przesłać skan wypełnionej deklaracji (w załączeniu) oraz uzupełnioną ankietę na niniejszy adres mailowy roman.chojnacki@froebel.pl, natomiast oryginały przesłać pocztą na adres:
Fundacja VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/16
20-538 Lublin
Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania proszę o kontakt Roman Chojnacki 733 554 422.
UWAGA: ZGŁOSZENIA max do 28 lutego 2019 r. lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Informacja o projekcie 3.2 – IV nabór

Zał.-nr-9_Deklaracja-udziału-w-projekcie

Ankieta_POPC_3.2

Plan Daltoński

W dniu 13.02.2019r. arkana Planu Daltońskiego zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 35 i Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie. W cz.I szkolenia rozmowy o filozofii tej koncepcji i wesołe zabawy ucząca współpracy ☺️. Ponad 100 lat temu twórczyni Planu Daltońskiego Helen Parkhurst w swojej książce pisała ,,Prawdziwym zadaniem szkoły nie jest przykuwanie ucznia do z góry powziętych pojęć , ale danie dziecku swobody dochodzenia do własnych pojęć , oraz pomaganie mu do skoncentrowania wszelkich swych sił na sprawie uczenia się. Zakontraktowana praca , wobec której dziecko musi wysilać całą swą pomysłowość , stanowi rodzaj wyzwania , na które ono odpowiada automatycznie. Nawet jeśli na początku nie wie co począć ze swą odpowiedzialnością, to doświadczenie wraz ze swobodą , z jakiej teraz korzysta, dadzą mu wkrótce zrozumienie tego. Doświadczenie jest najlepszym
i w gruncie rzeczy jedynym prawdziwym nauczycielem”. str.109-110 , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego , Książnica Atlas , 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego

TEATRZYK KAMISHIBAI

Zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i katechetów na szkolenie pt.

JAK WYKORZYSTAĆ TEATRZYK KAMISHIBAI W EDUKACJI?

Termin i miejsce spotkania: 19 lutego 2019 r. godz. 16.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

• Wie, czym jest kamishibai,
• Potrafi tworzyć karty narracyjne,
• Potrafi aktywizować uczniów do działań teatralnych, językowych i plastycznych.

Szkolenie poprowadzą:
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska oraz doradca metodyczny religii Dorota Maziarz-Świerzewska
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. III. RETORYKA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO.

Termin i miejsce spotkania: 12 lutego 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3 (budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna zasady tworzenia argumentu,
• rozróżniania argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujących się do emocji,
• zna zasady budowania zadań egzaminacyjnych polegających na formułowaniu argumentu,
• konstruuje argument i wskazuje jego stałe elementy,
• konstruuje ćwiczenia oparte na umiejętności budowania argumentów,
• rozumie potrzeby kształcenia umiejętności logicznego myślenia,
• ocenia poprawność formułowania argumentów,
• porządkuje argumenty, np. od najmocniejszego do najsłabszego,
• wykorzystuje narzędzia krytycznego myślenia.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk. Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECI?

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECI?
(jak pomóc uczniowi i samemu nie zwariować?)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia:
po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• prawidłowo rozróżnia zaburzenia zachowania od zachowań drażniących i niepożądanych
• zna podstawowe założenia gier uczniowskich i stosuje „stopery” w sytuacjach trudnych
• stosuje podstawowe techniki behawioralne skuteczne wobec trudnych zachowań ucznia
• potrafi analizować zachowania ucznia/wychowanka i podejmować działania wspierające
• potrafi rozmawiać i współpracować z rodzicem ucznia z zachowaniami trudnymi
• zna algorytm postępowania z wybuchem agresji impulsywnej
• zna procedury szkolnego systemu bezpieczeństwa

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 26 luty 2019 r., g. 16:30
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 (aula)
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska
Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial