Kursy doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego w Niemczech w 2020 roku.

Drodzy nauczyciele języka niemieckiego J

Organizacja pożytku publicznego w Lubece – Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację i prowadzenie doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego
z regionu północnej i północno-wschodniej Europy, ponownie zaprasza na kursy doskonalące w formie częściowych stypendiów w Niemczech, w szczególności w Lubece.

Bezpośredni link: OTWÓRZ

Decyzja w sprawie zakwalifikowania na dane stypendium leży po stronie partnera zagranicznego, który poinformuje nauczycieli o zakwalifikowaniu na dany kurs. Szczegółowe informacje o poszczególnych kursach znajdują się w ww. materiale informacyjnym Organizatora z Lubeki, dostępnym na stronie internetowej: www.deutausges.de.

Do celów aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowyPOBIERZ (pdf) lub POBIERZ (doc)
oraz przesłać go bezpośrednio do Deutsche Auslandsgesellschaft, najpóźniej do 1 marca 2020 r. na adres: info@deutausges.de
Dopuszcza się aplikowanie po wskazanym wyżej terminie.

K.Dzierbunowicz
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego

Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10.12.2019r. w Gorzowie Wlk. odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z województwa lubuskiego pt. ,,Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym”. Organizatorem wydarzenia było lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Na zaproszenie Pani Kurator Ewy Rawy, Agnieszka Czeglik – ODN Szczecin wystąpiła
z wykładem ,, Przedszkole XXI wieku otulone pasją”. W wydarzeniu tym udział brały 3 nauczycielki
z daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, które w sposób warsztatowy przełożyły treści z wykładu na działanie i rozpalały dyrektorów placówek do zdobycia nowych informacji na temat potrzeb dzieci XXI w. Dziękujemy im za to, że zechciały się swoją wiedzą podzielić i przyjęły zaproszenie do współpracy. Warsztaty daltońskie – Kamila Jastrzębska, warsztaty froeblowskie – Karolina Kukla i warsztaty z zabawami w czytanie – Beata Wańtowska. Brawo! Ogromne podziękowanie dla Pani Izabeli Ciułek z Gorzowa za rysowanie wykładu. Ogromne ukłony dla sztabu pomocników – lubuskich wizytatorów KO, którzy oprócz opieki nad uczestnikami czynnie uczestniczyli w proponowanych warsztatach . Pani Kurator –  bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Agnieszka Czeglik
zastępca dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin

TABLICA INTERAKTYWNA W MOJEJ KLASIE – WYKORZYSTANIE TABLICY NA LEKCJACH

10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie odbyło się spotkanie
z nauczycielami, które dotyczyło podniesienia kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablicy interaktywnej w codziennej pracy dydaktycznej jak również zapoznania się
z możliwościami tego urządzenia. Dziękuje za udział.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie ODN Szczecin

Wychowawca klasy doradcą zawodowym – warsztaty

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli – wychowawców klas. W związku z tym, że każdy z wychowawców ma świadomość, że realizacja zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego należy do obowiązków każdego nauczyciela, tytuł warsztatów brzmiał „Wychowawca klasy doradcą zawodowym”.

W trackie spotkania nauczyciele pracowali nad scenariuszami lekcji.  Dzięki zaangażowaniu uczestników powstały scenariusze, które zostaną wykorzystane podczas zajęć zawiązanych
z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych.

Mimo później pory, spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, zaś  wychowawcy mieli mnóstwo pomysłów na ciekawe scenariusze lekcji.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny doradztwa zawodowego

Debata #Wybieram Wolontariat

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaplanowało kilka wydarzeń.

W poniedziałkowe przedpołudnie, 2 grudnia  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się debata pt. „Wybieram Wolontariat”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

W debacie wzięło udział 10 szkół, były to Szkoły Podstawowe, Licea i Technika.

Debatę prowadziła pani  Małgorzata Furga, dziennikarka Polskiego Radia Szczecin.

Aula  była wypełniona, a młodzież szczecińska z dużym zaangażowaniem debatowała o wolontariacie.

Mówiono o sposobach organizacji zadań wolontariackich, o formach nagradzania, wpływie wolontariatu na kompetencje i rozwój osobisty, oraz o roli nauczycieli- opiekunów w podejmowaniu pracy na rzecz innych.

Uczniowie zgodnie stwierdzili , że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden
z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie

OBSERWACJE/KONSULTACJE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 13

Konsultacje metodyczne  w ,,szczęśliwej 13- tce” czyli Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Szczecinie. Były urodziny cudnego jegomościa w gustownej muszce ❤️ było malowanie farbami, rozmowy
z dyrektorem i nauczycielami, obserwacje zajęć itp. Dziękuje za gościnę.

Agnieszka Czeglik
konsultant metodyczny ODN Szczecin

OBSERWACJE/KONSULTACJE W DALTOŃSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18

Nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej  To wyjątkowa świadomość dyrektora placówki. Dlatego i konsultacje metodyczne w daltońskim Przedszkolu Publicznym Nr 18 były wyjątkowe. Placówka nowo wybudowana i wzbogacona o 10 nowych nauczycieli!!! Dziękuje za otwartość, zaufanie i chęć współpracy z szczecińskim ODN. Praca w parach, prawa – lewa ręka itd. itp. – miło było patrzeć
i podziwiać daltońskie poczynania dzieci. Miło tez wiedzieć, ze dyrektor dba o swoich nowych pracowników i wspiera ich w rozwoju.

Agnieszka Czeglik 
konsultant metodyczny ODN Szczecin

WIZYTA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9 W POLICACH

Jest 07.11.2019r. jako metodyk wchodzę w progi Przedszkola Publicznego Nr 9 w Policach – do placówki , która metodyka absolutnie nie potrzebuje , bo dyrektor który zarządza tą placówką jest klasą samą w sobie , wizjonerem i nauczycielem z pasją ! Idąc do tej placówki wiedziałam , że spotkam tam nauczyciela , który w 1997r wpadł pod moje skrzydła prosto z liceum 😊 . Nauczyciela , który przez te wszystkie lata wykazuje się ogromnym zaangażowanie i który każdego dnia cieszy się swoją pracą ! Nauczyciela , który jako młokos chłonął każde moje wskazówki aby doskonalić swoją pracę
i ,,zamęczał” mnie wieczornymi telefonami aby przedyskutować każde swoje słowo skierowane do dzieci czy rodziców 😉. Dziś służbowo ale z prezentem wkroczyłam aby podziękować za to co przez te wszystkie lata ten nauczyciel zrobił dla edukacji. Książka ,,Entuzjaści” Andre Sterna trafiła pod skrzydła entuzjastki wychowania przedszkolnego , która obecnie jest pod skrzydłami entuzjastki holistycznego rozwoju małego dziecka . Monika Szymańska – dziękuje , że jesteś ❤️ !!!!!! Przedszkole Publiczne nr 9
w Policach aż kipi od innowacyjnych pomysłów i zaangażowania nauczycieli . 👉 Po pierwsze pracują bez podręczników  . 👉Po drugie – ustawicznie zaskakują swoimi pomysłami – choćby : 🔴organizacja miasteczka rowerowego na placu zabaw – projekt własny pt. ,,Mali cykliści”  🔴realizacja projektu własnego ,,Bezpieczny upadek” – podczas którego dzieci nie tylko nie boją się aktywności ruchowej ale jednocześnie uczą się jak bezpiecznie z niej korzystać 🔴organizacja akcji ,,Bieg szlakiem dzika” jak
i zabawy sensoryczne w trakcie których dzieci w innowacyjny sposób doświadczają zmysłami
i pokazują rodzicom , że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko . Takich działań w wykonaniu PP 9 można wymieniać setki ! Brawo Pani Dyrektor Iwona Ochocka , brawo grono pedagogiczne . Dziękuje za zaproszenie  i trzymam kciuki za dalsze pomysły . Jestem przekonana , że Wasze działania są dowodem na piękne zdanie , które wypowiedział kiedyś Ken Robinson – ,,ULEPSZYĆ EDUKACJĘ MOŻNA TYLKO WTEDY , GDY SIĘ ZROZUMIE, ŻE TO JEST ŻYWY SYSTEM”.

Agnieszka Czeglik
Nauczyciel Konsultant ODN Szczecin

Lekcja wiedzy o społeczeństwie nieco inaczej…

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie realizując   Programu Europejski Korpusu Solidarności gości
w swoich murach wolontariuszy  z Ukrainy – Katya, Niemiec –Isis i Hiszpanii – Emilio –  projekt activeEUROPE. Od kilku tygodni uczestniczą w życiu  szkoły prowadząc zajęcia  w języku angielskim. Wolontariusze  podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie opowiadają o swoich krajach, kulturze, systemie szkolnictwa i tradycjach . Spotkanie było świetną okazją do poznania kultury i tradycji innych krajów oraz osobowości niezwykłych młodych ludzi, dla których pasją jest wolontariat .  

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial