Główna
  • 1 29 maja 2017 r.
    Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny dla gimnazjalistów "Przeszczep sobie zdrowie". Aula Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 - godzina 10.00
  • 2 Misja ODN ZCEMiP
    Misją naszego Ośrodka jest wszechstronne i fachowe wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, sieci współpracy.
  • 3 Wizja ODN ZCEMiP
    Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką, świadczącą usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracującą z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Wspieramy nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania. Wspieramy szkoły, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych i organizacyjnych...
baner

Współczesne metody zdobywania wiedzy

Współczesne metody zdobywania wiedzy , metoda projektu , wykorzystanie aspektów konektywizmu, czyli wykorzystanie sieci w procesie uczenia. Przedstawienie modelu ucznia, który potrafi podejmować słuszne decyzje i posiada zdolność weryfikacji i krytycznej oceny informacji. Idea lekcji odwróconych, wykorzystanie platformy Khan Academy oraz Kahoot.  Jak przenieść środek ciężkości edukacji z nauczyciela na ucznia? Jakie metody nauczania zastosować, aby na  lekcji najwięcej  pracował  i myślał  uczeń a nie nauczyciel? To tematy , które podejmowane były podczas warsztatów w Zespole Szkół Szpitalnych i Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie. Podczas spotkań w listopadzie i grudniu wspólnie stworzyliśmy scenariusze lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.


Dagmara Lewartowska

doradca metodyczny ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Piłka nożna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Zapraszam Państwa do korzystania z nowych, ciekawych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez międzynarodowy zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu iStage

Broszura informacyjnaplakat informacyjny

 

dr Aneta Mika

doradca metodyczny ds. fizyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

ZCEMiP w Szczecinie 

Copyright ? 2017. ODN ZCEMiP Rights Reserved.
O?rodek Doskonalenia Nauczycieli
71-699 Szczecin, ul. Ho?a 6

Facebook