Klub twórczego nauczyciela

We wtorkowe popołudnie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się spotkanie Klubu twórczego nauczyciela. Dzisiejsze spotkanie było poświęcone działalności innowacyjnej. Warsztaty miały na celu przedstawienie innowacyjnych metod kształcenia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania innowacji pedagogicznej
w edukacji szkolnej.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. Wiedzy o społeczeństwie

Dzień Nauczyciela Języka Niemieckiego

W połowie marca zapowiada się szkoleniowa sobota.

Goethe Institut wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego organizują 14 marca w Szczecinie Dzień Nauczyciela Języka Niemieckiego „W drodze!”.

W programie bardzo interesujące zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: niemiecki dla dzieci, praca z komiksem, niemiecki jako drugi język obcy po angielskim, ochrona środowiska.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Goethe Institut.  

K.Dzierbunowicz
doradca ds. języka niemieckiego

Przedmaturalna diagnoza kształtująca z języka polskiego i matematyki

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z języka polskiego i matematyki, która odbędzie się 3 i 4 marca 2020 r. Diagnoza przeznaczona jest dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych technikum. Propozycja przeprowadzenia przedmaturalnej diagnozy kształtującej jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych; jest szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Analiza i interpretacja jej wyników pozwoli także pracownikom ODN i PODN zaplanować działania wspomagające pracę szkół, które będą miały na celu poprawę jakości kształcenia. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Dariusz Borowski – doradca metodyczny ODN ZCEMiP w Szczecinie.

Zgłoszenie uczestnictwa w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej jest dokonywane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://forms.gle/6dXdvHap898dd2916 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.

Pozostałe informacje dotyczące organizacji diagnozy odnajdziecie Państwo w załączonym do niniejszej wiadomości Regulaminie.  

Serdecznie pozdrawiamy
Doradcy ODN i PODN

Kursy doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego w Niemczech w 2020 roku.

Drodzy nauczyciele języka niemieckiego J

Organizacja pożytku publicznego w Lubece – Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację i prowadzenie doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego
z regionu północnej i północno-wschodniej Europy, ponownie zaprasza na kursy doskonalące w formie częściowych stypendiów w Niemczech, w szczególności w Lubece.

Bezpośredni link: OTWÓRZ

Decyzja w sprawie zakwalifikowania na dane stypendium leży po stronie partnera zagranicznego, który poinformuje nauczycieli o zakwalifikowaniu na dany kurs. Szczegółowe informacje o poszczególnych kursach znajdują się w ww. materiale informacyjnym Organizatora z Lubeki, dostępnym na stronie internetowej: www.deutausges.de.

Do celów aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowyPOBIERZ (pdf) lub POBIERZ (doc)
oraz przesłać go bezpośrednio do Deutsche Auslandsgesellschaft, najpóźniej do 1 marca 2020 r. na adres: info@deutausges.de
Dopuszcza się aplikowanie po wskazanym wyżej terminie.

K.Dzierbunowicz
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego

Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10.12.2019r. w Gorzowie Wlk. odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z województwa lubuskiego pt. ,,Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym”. Organizatorem wydarzenia było lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Na zaproszenie Pani Kurator Ewy Rawy, Agnieszka Czeglik – ODN Szczecin wystąpiła
z wykładem ,, Przedszkole XXI wieku otulone pasją”. W wydarzeniu tym udział brały 3 nauczycielki
z daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, które w sposób warsztatowy przełożyły treści z wykładu na działanie i rozpalały dyrektorów placówek do zdobycia nowych informacji na temat potrzeb dzieci XXI w. Dziękujemy im za to, że zechciały się swoją wiedzą podzielić i przyjęły zaproszenie do współpracy. Warsztaty daltońskie – Kamila Jastrzębska, warsztaty froeblowskie – Karolina Kukla i warsztaty z zabawami w czytanie – Beata Wańtowska. Brawo! Ogromne podziękowanie dla Pani Izabeli Ciułek z Gorzowa za rysowanie wykładu. Ogromne ukłony dla sztabu pomocników – lubuskich wizytatorów KO, którzy oprócz opieki nad uczestnikami czynnie uczestniczyli w proponowanych warsztatach . Pani Kurator –  bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Agnieszka Czeglik
zastępca dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin

TABLICA INTERAKTYWNA W MOJEJ KLASIE – WYKORZYSTANIE TABLICY NA LEKCJACH

10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie odbyło się spotkanie
z nauczycielami, które dotyczyło podniesienia kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablicy interaktywnej w codziennej pracy dydaktycznej jak również zapoznania się
z możliwościami tego urządzenia. Dziękuje za udział.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie ODN Szczecin

Wychowawca klasy doradcą zawodowym – warsztaty

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli – wychowawców klas. W związku z tym, że każdy z wychowawców ma świadomość, że realizacja zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego należy do obowiązków każdego nauczyciela, tytuł warsztatów brzmiał „Wychowawca klasy doradcą zawodowym”.

W trackie spotkania nauczyciele pracowali nad scenariuszami lekcji.  Dzięki zaangażowaniu uczestników powstały scenariusze, które zostaną wykorzystane podczas zajęć zawiązanych
z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych.

Mimo później pory, spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, zaś  wychowawcy mieli mnóstwo pomysłów na ciekawe scenariusze lekcji.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny doradztwa zawodowego

Debata #Wybieram Wolontariat

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaplanowało kilka wydarzeń.

W poniedziałkowe przedpołudnie, 2 grudnia  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się debata pt. „Wybieram Wolontariat”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

W debacie wzięło udział 10 szkół, były to Szkoły Podstawowe, Licea i Technika.

Debatę prowadziła pani  Małgorzata Furga, dziennikarka Polskiego Radia Szczecin.

Aula  była wypełniona, a młodzież szczecińska z dużym zaangażowaniem debatowała o wolontariacie.

Mówiono o sposobach organizacji zadań wolontariackich, o formach nagradzania, wpływie wolontariatu na kompetencje i rozwój osobisty, oraz o roli nauczycieli- opiekunów w podejmowaniu pracy na rzecz innych.

Uczniowie zgodnie stwierdzili , że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden
z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie

OBSERWACJE/KONSULTACJE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 13

Konsultacje metodyczne  w ,,szczęśliwej 13- tce” czyli Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Szczecinie. Były urodziny cudnego jegomościa w gustownej muszce ❤️ było malowanie farbami, rozmowy
z dyrektorem i nauczycielami, obserwacje zajęć itp. Dziękuje za gościnę.

Agnieszka Czeglik
konsultant metodyczny ODN Szczecin

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial