KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

„Jak uczyć ciekawie historii ?”

 

Spotkanie odbędzie się dnia
25 października 2018r. (czwartek), w godz. 15:45 – 18:00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• stosuje nowo poznane metody nauczania, m.in. metodę projektu, debaty,
• wykorzystuje gry planszowe w edukacji historycznej,
• odnajduje w Internecie źródła informacji niezbędnej w pracy nauczyciela,
• nawiązuje współpracę i wymienia się doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• dowie się czym jest informacja zwrotna, zrozumie jej strukturę oraz korzyści z jej stosowania,
• pozna jak uzyskiwać od uczniów informację zwrotną i jak ją wykorzystywać do planowania dalszej pracy.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
mgr Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Klub Młodego Nauczyciela Przedszkola

Serdecznie zapraszam nauczycieli stażystów i kontraktowych  na pierwsze organizacyjne spotkanie , którego celem jest udzielenia wsparcia nauczycielom rozpoczynającym prace oraz zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

Spotkanie odbędzie się 25 październik o godz.14.00 w ZCEMiP ul.Hoża 6 , Aula

 

Serdecznie zapraszam
Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP
ODN Szczecin
Konsultant Wychowania Przedszkolnego

„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela
na szkolenie

„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Spotkanie odbędzie się dnia
17 października 2018r. (środa), w godz. 15:45 – 18:00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• stosuje nowopoznane, praktyczne wskazówki metodyczne
• odnajduje w sieci internetowej źródła informacji niezbędnej w pracy nauczyciela
• korzysta z gotowych scenariuszy zajęć i opracowuje własne
• wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Klub Katechety

 

Serdecznie zapraszam młodych stażem nauczycieli religii wszystkich etapów edukacyjnych na pierwsze spotkanie w ramach Klubu Katechety.
Spotkanie odbędzie się 16 października (we wtorek) o godz.15:30
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Celem spotkania jest :
– udzielanie wsparcia nauczycielom rozpoczynającym pracę
w placówkach oświatowych
– zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

 

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Awans zawodowy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty serdecznie zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli z miasta Szczecin na szkolenie dotyczące awansu zawodowego

Termin : 24.10.2018r.
Godzina : 12.00
Miejsce : ZCEMiP , ul.Hoża 6 –AULA

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r nowych przepisów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli spotkanie informacyjno – szkoleniowe adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie będzie dotyczyło:

– szczegółowego przedstawienia zmian dot. awansu nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, Ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (…), rozporządzenia MEN z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powyższe zmiany zostaną omówione z podziałem na poszczególne stopnie awansu.
Dodatkowo pracownicy KO omówią najczęściej sygnalizowane i zgłaszane do Kuratorium trudne sytuacje związane z odbywaniem stażu ( m. in. kontynuowanie stażu w przypadku zmiany zatrudnienia nauczyciela, ocena dorobku zawodowego a ocena pracy nauczyciela, tytuł naukowy doktora a nadanie stopnia awansu zawodowego ).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds.ODN
Agnieszka Czeglik

Monika Sierant
Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

SPOTKANIE Z DORADCĄ METODYCZNYM

Serdecznie zapraszam wyznaczonych w przedszkolach , szkołach , placówkach oświatowych liderów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej , pedagogów rozpoczynających swoją pracę zawodową w szkołach , placówkach oświatowych na spotkanie z doradcą metodycznym

Spotkanie odbędzie się dnia 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00, w SP nr 35 w Szczecinie, w sali konferencyjnej.

Celem spotkania jest:

• Zapoznanie z koncepcją pracy doradcy metodycznego
• Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
Zgłoszenia na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Doradca metodyczny ODN Szczecin
ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej
na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Małgorzata Kaczyńska

Klub młodego nauczyciela

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z doradcą metodycznym.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycieli stażystów i kontraktowych odbędzie się dnia 10 października 2018 r. (środa) o godz. 16:00, w SP nr 35 w Szczecinie, w sali nr 5.

Celem spotkania jest:

• Zapoznanie z koncepcją pracy doradcy metodycznego
• Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących metodyki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenia na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

 

Doradca metodyczny ODN
edukacji wczesnoszkolnej
Izabela Skierska

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial