• 1 29 maja 2017 r.
  Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny dla gimnazjalistów "Przeszczep sobie zdrowie". Aula Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 - godzina 10.00
 • 2 Misja ODN ZCEMiP
  Misją naszego Ośrodka jest wszechstronne i fachowe wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, sieci współpracy.
 • 3 Wizja ODN ZCEMiP
  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką, świadczącą usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracującą z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Wspieramy nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania. Wspieramy szkoły, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych i organizacyjnych...
 • 4 Akredytacja
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie uzyskał akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie decyzji z dnia 3 października 2016 r. nr KO.IV.110.147.2016.IU
baner

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Czytaj Biblię.

Copyright ? 2017. ODN ZCEMiP Rights Reserved.
O?rodek Doskonalenia Nauczycieli
71-699 Szczecin, ul. Ho?a 6

Facebook