Współpraca ODN – PUM

Dziś w ramach współpracy ODN-u z uczelniami wyższymi gościliśmy z wykładem u studentów Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie . Rozmowy o języku emocji o relacjach , o rozwoju małego dziecka i filozofii daltońskiej. Wykład prowadziła – Konsultant ODN Szczecin Agnieszka Czeglik

Warsztaty z historii

4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30 w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Warsztaty składały się z dwóch części. Temat pierwszej części dotyczył przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej. Panel prowadziła pani mgr Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie. Część drugą warsztatów dotyczącą pakietu edukacyjnego „Ojcowie Niepodległości” poprowadzili pracownicy działu edukacji IPN: pani dr Zofia Fenrych, pan mgr Grzegorz Czapski, pan mgr Mateusz Lipko.
Nauczyciele w ramach warsztatów pracowali ze scenariuszami do wystawy OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI. Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.

Konferencja dla nauczycieli historii

27 listopada 2018 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie obyła się konferencja dla nauczycieli historii, której celem było zaprezentowanie i omówienie wystawy zatytułowanej Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza z udziałem uczniów II LO, XIV LO, XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz Technikum Technologii Cyfrowych. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ekspozycją dokumentów przedstawiających odbudowę państwa polskiego oraz jego znaczenie dla niemieckiego Pomorza. Przedstawiane archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, a eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Doradca w zakresie historii reprezentujący ODN, pani Sylwia Klik była jednym z dwóch moderatorów dyskusji panelowej na temat edukacji regionalnej
w nauczaniu historii. W ramach konferencji pani Klik opracowała kartę pracy dla uczniów, jako środek dydaktyczny do pracy podczas lekcji muzealnej.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

 

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(warsztat praktycznych rozwiązań) – ostatnia edycja w I semestrze

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, liderzy zespołów ds. pomocy pp na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami „krok po
kroku”
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w obszarze organizacji i udzielania pomocy pp
• rzetelnie dokumentuje przebieg świadczonej pomocy pp
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
• zna i stosuje metodę konstruktywnej konfrontacji

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 11 XII 2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY
KLINICZNE ASPEKTY WYBRANYCH CHORÓB I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW
Edycja I – uczeń z autystycznego spektrum zaburzeń (ASD)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna kliniczne uwarunkowania trudności ucznia/wychowanka
• potrafi dostosować wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów/wychowanków
• zna zasady skutecznej interwencji i komunikacji wspierającej

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 6 XII 2018 r. (czwartek), g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Zaproszenie na warsztaty

                           

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe

Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Czytaj dalej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Zaprasza nauczycieli języków obcych na szkolenie:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
WOBEC REFORMY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin: 11 grudnia 2018 r.
ZSEE w Szczecinie, ul. Racibora 60/61
aula, od godz. 16.00 do 18.00
Szkolenie poprowadzi: Przemysław Jackowski (ODN-Szczecin)

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• określa elementy nowej podstawy programowej
• wskazuje obszary wymagań szczegółowych w przykładowych zadaniach
• układa zadania sprawdzające określone kompetencje językowe
• konstruuje plan pracy pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

*Każdy nauczyciel otrzyma – Vademecum nauczyciela- egzamin ósmoklasisty.

Nowa podstawa programowa z fizyki.

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli Fizyki
szkół ponadpodstawowych
na szkolenie

„Wdrażanie i realizacja nowej, obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020, podstawy programowej z fizyki
dla szkół ponadpodstawowych”

Spotkanie odbędzie się dnia
11 grudnia 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji
• opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn,
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

,,Mobilny” doradca metodyczny w terenie

Dziś ODN Szczecin gościł w progach ZSO 4 , a konkretnie w SP2 na ul.Romera w Szczecinie – szkoła z oddziałami dwujęzycznymi. Miła atmosfera , nowa kolorowa przestrzeń stworzona dla zerówkowiczów i pierwszaków pobudza do działania 🙂 . Rozmowy z nauczycielami przyniosły wiele refleksji i pomysłów do dalszych działań 🙂 . Dyrekcja otwarta na zmiany 🙂 . Po takich spotkaniach chce się więcej i więcej …

Dziękuje za zaproszenie i do zobaczenia niebawem 🙂 . Agnieszka Czeglik

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial