OŚRODEK
        DOSKONALENIA
        NAUCZYCIELI
        w Szczecinie
STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  DORADCY  |  OLIMPIADY, KONKURSY  |  STRONY DORADCÓW  |  E-LEARNING ARCHIWUM  |  OFERTA  | KONTAKT

Aktualności

 


OFERTA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
ORAZ BADANIAMI POTRZEB NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE DOSKONALENIA
    ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


19.11.2014 w ZSO nr 2 ul. Kopernika 16a s.203 odbędzie się konferencja dla nauczycieli szczecińskich szkół na temat:

"Styl życia a problemy odżywiania u uczniów"

 

Tematyka konferencji:

 1. "Suplementy diety. Napoje energetyzujące"
  dr Joanna Sadowska, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT
  godz. 15.30 - 16.30
 2. "Problemy odżywiania u dzieci i młodzieży i związane z tym choroby"
  dr Anita Horodnicka-Józwa, pracownik PUM,
  godz. 16.30 - 17.30

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi Państwa na coraz częstsze problemy dzieci i młodzieży dotyczące niewłaściwego stylu życia i wynikające z tego problemy zdrowotne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe:

r_majewska@tlen.pl

bozenaraszk@wp.pl

do 15.11.2014, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Doradcy metodyczni:
  Bożena Dąbrowska-Raszkowska - biologia
  Renata Majewska - profilaktyka i wychowanie    ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Od 15.09.2014r. pełnię funkcję doradcy metodycznego ODN do biologii dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszam do współpracy środowisko nauczycieli biologii. Do ważniejszych zadań na tym stanowisku uważam nawiązanie szerokiej współpracy ze środowiskami naukowymi Szczecina - US, ZUT, PUM. W pierwszym semestrze proponuję Państwu cykl zajęć tj. seminariów, warsztatów dotyczących zagadnień z biologii komórki i botaniki.

Pierwsze zajęcia laboratoryjne
"Komórka w obiektywie mikroskopu"
odbędą się w Katedrze Biologii Komórki, Wydz. Biologii US, ul .Wąska 13, sala 23

 

26.11.2014 I gr. godz. 15.15 - 16.45, dla nauczycieli gimnazjum, maks.15 os.
10.12.2014 II gr. godz. 15.15 - 16.45, dla nauczycieli liceum, maks.15 os.

 

Merytoryczną, praktyczną wiedzą na ten temat podzieli się z nauczycielami biologii

Pani dr Renata Słomińska-Walkowiak, adiunkt w Katedrze Biologii Komórki US.

Cel zajęć:
- poznanie przestrzennej organizacji komórki
- wykonywanie preparatów z różnych organów roślinnych
- umiejętność oznaczenia wybranych struktur komórkowych
- planowanie i dokumentacja zajęć
- opracowanie kart pracy ucznia
Są to zajęcia laboratoryjne, dlatego liczba osób jest ograniczona.

Nauczycieli biologii proszę o kontakt mailowy z doradcą metodycznym z biologii:

do 23.11.2014 dla gr. I, do 7.12.2014 dla gr.II

Bożena Dąbrowska-Raszkowska bozenaraszk@wp.pl lub kontakt tel.608872633

 

Bożena Dąbrowska-Raszkowska
   doradca metodyczny biologii
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W dniach 28 i 29 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbył się cykl zajęć otwartych z uczniami klas pierwszych. Ćwiczenia dawały możliwość twórczego zaangażowania się w tworzenie obrazów, ćwiczyły motorykę małą, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Były też okazją do zabawy , która jest właściwą metodą pracy z dziećmi sześcioletnimi. Zajęcia pokazywały jak wykorzystać pomoce dydaktyczne inspirujące małe dzieci do twórczości, a jednocześnie zapewniając zabawę i wspierać rozwój. Nauczycielki miały okazję obserwować trafności doboru metod i form pracy do możliwości ucznia.


Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    ZAPROSZENIE na warsztaty

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych miasta Szczecin na warsztaty:

Jak rozmawiać z rodzicami - poszukiwanie płaszczyzn współpracy

Warsztaty odbędą się 8 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych przy ulicy Klonowica 14 w Szczecinie. Podczas warsztatów przeprowadzimy trening umiejętności porozumiewania się oraz zaprezentujemy sposoby aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą.
Start godzina 9.00, przewidywany czas szkolenia 10 godzin lekcyjnych

 
 

Doradcy metodyczni:
   Dagmara Lewartowska - język polski
   Elżbieta Patyk - matematyka
    ZAPROSZENIE na szkolenie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną organizuje szkolenie:

Planowanie pracy polonisty na IV etapie edukacyjnym
Nowa formuła egzaminu z języka polskiego

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i materiały przydatne w przygotowaniu uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli polonistów zajmujących się nauczaniem na IV etapie edukacyjnym. Dodatkowych informacji udziela doradca ds. języka polskiego Dagmara Lewartowska

termin: 24.11.2014r.
godzina: 15.00-19.30
miejsce: Zespół Szkół nr 5, ul. Hoża 3, Szczecin
Zgłoszenia on-line na adres:   l_dagmara@wp.pl

ZAPRASZAM !
Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
    TOWARZYSTWO na rzecz MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ zaprasza

Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej serdecznie zaprasza gimnazjalistów do udziału

w Szczecińskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych
w roku szkolnym 2014 / 2015 .

Szczegółowych informacji proszę szukać w zakładce "Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej".

 
 

Katarzyna Kurpios
   doradca metodyczny chemii
    JESIENNE WARSZTATY KATECHETYCZNE

W październiku i listopadzie w dekanatach całej Archidiecezji odbywają się warsztaty dla katechetów na temat:

Metody aktywizujące na katechezie - gry i zabawy przeciwdziałające przemocy i agresji

W trakcie spotkań katecheci maja możliwość poznania wielu metod aktywizacji uczniów w trakcie lekcji a także propozycji różnych zabaw do wykorzystania w pracy pedagogicznej i na spotkaniach poza lekcyjnych.

 
 

Dorota Maziarz-Świerzewska
   doradca metodyczny religii
    SZKOLENIE GRANTOWE (zadanie 26)

W dniach 27września 2014r. oraz 6 i 9 października 2014r. w SP nr1 w Międzyzdrojach i SP nr 35 w Szczecinie, odbyły się szkolenia na temat:

Formy i metody organizacji zajęć pozalekcyjnych w kontekście objęcia opieką świetlicową dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznali się z propozycją programu "Zosia Samosia" , a także samodzielnie wypracowywali nowe scenariusze.

 
 

Doradcy metodyczni:
Renata Majewska
   profilaktyka i wychowanie
Dorota Maziarz-Świerzewska
   religia
    SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dnia 20października 2014r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Szczecinie odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat:

Zmiany na maturze 2015

Podczas szkolenia przedstawione zostały zmiany , które będą obowiązywały na maturze 2015 w zakresie poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele zostali zapoznani z zasadami przygotowania uczniów do matury, rodzajami zadań w arkuszach maturalnych oraz ideą oceniania holistycznego.

 
 

Barbara Grabowska
   doradca metodyczny geografii
    WDRAŻANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Wdrażanie procesów edukacyjnych w szkole wpływających na zwiększenie
efektywności kształcenia i motywacji do samodzielnej pracy uczniów

Podczas szkolenia, które odbyło się 29 i 30.09. 2014 roku w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie, nauczyciele poznali sposoby rozpoznawania mocnych oraz słabych stron ucznia, konstruowali lekcje odwrócone z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz tworzyli scenariusze zajęć według zasad oceniania kształtującego. Dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom, wymianie doświadczeń będziemy efektywniej stymulować umiejętności samokształcenia ucznia oraz dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny matematyki
    MIĘDZYSZKOLNE ZESPOŁY SAMOKSZATŁCENIOWE

    NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zespoły odbyły się 1 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 (ul. Rydla 6) i 6 października 2014r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (ul. Hoża 6).

Tematyka spotkania:<>

 1. Priorytety doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/15
 2. Nowe akty prawne MEN
 3. Wdrażanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o nowy Nasz Elementarz
 4. Doradztwo metodyczno - merytoryczne w roku szkolnym 2014/15
 5. Aktualności i sprawy bieżące

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz. Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1 klasie.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 25 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyła się konsultacja zbiorowa na temat:

Awans zawodowy nauczyciela. Rola opiekuna stażu.
Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.

Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

16 września 2014r. W Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.
Awans zawodowy nauczyciela.

Nauczycielki poznawały procedurę awansu zawodowego. Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 
 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 11 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Nowy Nasz Elementarz w klasie pierwszej, a podstawa programowa.
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/15

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz . Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1klasie.

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej 


 

.....
ZAPRASZAMY DO PRZEGLĄDANIA
MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
.....

    

Opracowanie © ODN 2004-2014